Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “zeer zeldzaam

Opnieuw bijzonder

‘k Heb afgelopen zaterdag weer eens een wandeltocht door het westelijk deel van het Wijnjeterperschar gemaakt. Met de bedoeling te kijken of die bijzondere plantjes van de rode lijst er al weer waren. Nee …., die waren er nog niet, dus moet ik zeker nog een paar keer terug. Wat er wel heel eenzaam in dat grote veld met ruigte stond was een paars-lila lichtpuntje. Dat ben ik maar eens van dichtbij gaan bekijken. Het was een orchidee. Anders dan de Brede orchis die volop in It Skar heeft gebloeid en nu nog een verschrompeld restje plant is.  Deze was veel hoger, wel een halve meter hoog. Het is zeer waarschijnlijk de Gevlekte orchis, Dúvelsklauw op z’n Fries.

Gevlekte orchis

Gevlekte orchis

De plant staat ook op de rode lijst van bedreigde soorten met vermelding “kwetsbaar” en is (zeer) zeldzaam.

Gevlekte orchis

Gevlekte orchis

Als ik het niet goed heb dan hoor ik het wel.

Maar de wandeling ging verder naar het heidedeel. Wat ik nog niet had verwacht bleek toch waar te zijn. De Heideblauwtjes vliegen weer.

Heideblauwtje

Heideblauwtje

Ook deze soort staat als “kwetsbaar” op de rode lijst van bedreigde soorten. Gelukkig vliegen er op op hoogtijdagen veel rond in It Skar.

Heideblauwtje

Heideblauwtje

Nu nog niet, ik zag er maar een paar en op de foto wilden ze ook niet zo goed. Nog wel met de achterkant van de vleugels maar de bovenkant is me slechts één keer gelukt.

Heideblauwtje

Heideblauwtje

In detail lijkt het wel alsof hun vleugels van spijkerstof zijn gemaakt.

Heideblauwtje (detail)

Heideblauwtje (detail)

De laatste liet zich het best zien. Een beetje jammer van de takjes en grasjes die het beeld ietwat verstoren, maar beter dan dit lukte het niet zonder de vlinder in paniek weg te jagen.

Heideblauwtje

Heideblauwtje

Het waren voor zover ik kon zien alleen mannetjes die daar vlogen, de jongens met de blauwe vleugels. Dat is volgens mij elk jaar zo, de vrouwtjes (bruine vleugels) komen wat later. Eigenlijk kwam ik voor de Beenbreek en de Klokjesgentiaan. Die staan er nog niet. Maar met de Gevlekte orchis en het Heideblauwtje was het ook deze keer opnieuw bijzonder.

Advertenties

Heiderinkelbel

Vandaag een log over een zeer zeldzaam plantje, dat echter momenteel wel in het Wijnjeterper schar is te vinden. Maar eerst moest ik even bijkomen van de schrik. Want behalve het natuurgebied Fochteloërveen heeft er in de vorige week ook brand gewoed in “It Weinterperskar”. Niet zo groot als daar bij Smilde, maar toch. Er is een strook afgebrand evenwijdig aan de Nije Heawei die rechts op de foto achter de bomen langs loopt. Vlak bij de westelijke ingang. Op één plaats was er ook een brandplek in de berm van de weg zichtbaar. Waarschijnlijk is vandaar uit de brand overgestoken naar het natuurgebied. Het zal niet hard hebben gewaaid op dat moment want anders was het complete westelijke deel, richting heide, waarschijnlijk in vlammen opgegaan.

Brand in het Wijnjeterper schar

De brand was uit en achteraf bleek het intussen ook al bijna een week geleden gebeurd te zijn. Ik kon me verder concentreren op dat zeer zeldzame plantje.

Heiderinkelbel

Heidekartelblad

Het Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica). Hij staat op de rode lijst van bedreigde planten als zeer zeldzaam. Gelukkig wel in redelijke hoeveelheden in It Skar. Maar dan moet het spul natuurlijk niet in brand raken.

Heiderinkelbel

Heidekartelblad

In het Fries noemen we hem “de Heiderinkelbel”, in het Engels heet hij “Lousewort”.

Lousewort

Heidekartelblad

Het was rustig in It Skar, dus ik had alle tijd deze plant eens van alle kanten te bekijken.

Wald-Läusekraut

Heidekartelblad

Het is een tweejarige plant. Zeker weten doe ik het niet maar het lijkt alsof er in dit seizoen minder plantjes bloeien dan een jaar geleden. Misschien in het ene jaar wat meer en in het andere wat minder. Hoe dan ook, het is elk jaar weer bijzonder om deze plant te mogen bewonderen.