Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “weidevogels

Gewurde litte

Het kan niet altijd raak zijn als je in het veld bent, niet elke keer lukt het weidevogels voor de lens te krijgen. Maar deze keer heb ik een leuke vervanger. Ook eentje die in het weidevogelseizoen steevast weer opduikt.

Graspieper

De Graspieper, een klein druk druk vogeltje, die vaak op de uitkijk staat op een paal.

Graspieper

Even keek het vogeltje mij met een strenge blik aan, althans zo leek het.

Graspieper

Direct daarna volgde er een bordje in de wei met de tekst “Gewurde litte” (Fries voor “laat geworden”, ofwel “blijf af”) met als onderschrift “Grutsk op ús Greidefûgels” wat vertaald vanuit het Fries staat voor “trots op onze weidevogels”. Na de strenge blik van de Graspieper leek het voor mij bestemd. Maar dit is een initiatief van de Provincie Fryslân, het Waterschap, LTO-noord en BFVW (Bond van Friese VogelWachten” en nog meer instanties en het is bedoeld voor boeren en grondeigenaren. Hun verzoek is bedoeld voor boeren om een strook gras (of meerdere stroken) in hun land te laten geworden, er niets mee te doen, die strook of stroken niet of pas heel laat te maaien, geen kunstmest op die strook te gebruiken, zodat zich in kruidenrijk grasland vogelleven in die strook kan ontwikkelen. Alles nader te zien op https://grutskopusgreidefugels.nl/gewurde-litte/ waar boeren zich ook kunnen opgeven om aan het initiatief deel te nemen. Bij deelname krijgt men zo’n bord opgestuurd.

Daarna werd het tijd voor een veldboeket. In dit geval van bloeiende Dotterbloemen. Mooi, er komt steeds meer kleur in het veld tevoorschijn.

Dotterbloem

Rest mij nog om u op deze dag een Paasgroet te laten geworden.

Paasgroet

Goede Paasdagen toegewenst.

Advertentie

Return van de Kening

Ofwel de terugkeer van de Koning. Anders gezegd: de Grutto alias “Kening fan de greide” is weer gearriveerd. Gisteren heb ik de eerste twee paartjes hier weer in het veld gezien. In 2015 werd deze vogel gekozen tot nationale Nederlandse vogel, nog voor de Merel en de Huismus. Het is alleen jammer dat hij hier alleen maar te zien (en vooral ook te horen) is in de lente en het eerste deel van de zomer. De rest van de tijd zit de vogel in Afrika.

Grutto's

Grutto’s

Enthousiaste natuurbelevers hebben de vogel gekroond tot koning  van de weidevogels. Ook in de afgelopen herfst en winter is hun gedrag niet veranderd. Ze krabben nog steeds hun kin,

Grutto

Grutto

af en toe fatsoeneren ze de vleugels door die eens flink op te schudden.

Grutto

Grutto

Bij het tweede stel dat ik trof was het vrouwtje geringd met kleurringen. Een witte en een rode aan de rechterpoot en een zwarte boven de knie van de linkerpoot. Boven de linkerenkel zat nog een koperkleurige (bruine?) ring. Ergens op die ringen zal wel een nummer staan, daarmee is zij te traceren. Helaas het was te ver weg.

Grutto

Grutto

Meneer Grutto ging eerst maar even pootjebaden

Grutto

Grutto

Ze zijn hier niet voor niets, ze komen om te broeden en de kuikens met insecten te voeden. Het liefst in kruidig hoog gras, waar veel insecten in zitten. Helaas hebben we dat hier steeds minder. Maar ja, ze zijn er weer en zolang ze er zijn is het genieten in het veld.


prikken, prikken, nog eens prikken

Als de weersvoorspellingen juist zijn is het nu zo ongeveer afgelopen met het winterse weer. Het zal niet meer (of minder vaak) vriezen ’s nachts, de dagtemperaturen gaan omhoog en het zal morgen gaan regenen. Dat alles is heel welkom voor de weidevogels. Want de grond is tot nu toe hard door bevriezing en vooral ook door de droogte. De weidevogels kunnen daardoor slecht met hun snavel in de grond prikken. Ik kreeg een aantal Grutto’s voor de lens die druk bezig waren er nog iets van te maken.

prikkende Grutto's

prikkende Grutto’s

prikken, prikken en nog eens prikken …….

prikkende Grutto's

prikkende Grutto’s

Dat heb ik samengevat in een filmpje van ongeveer 1 minuut.