Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “tulp

Gewurde litte

Het kan niet altijd raak zijn als je in het veld bent, niet elke keer lukt het weidevogels voor de lens te krijgen. Maar deze keer heb ik een leuke vervanger. Ook eentje die in het weidevogelseizoen steevast weer opduikt.

Graspieper

De Graspieper, een klein druk druk vogeltje, die vaak op de uitkijk staat op een paal.

Graspieper

Even keek het vogeltje mij met een strenge blik aan, althans zo leek het.

Graspieper

Direct daarna volgde er een bordje in de wei met de tekst “Gewurde litte” (Fries voor “laat geworden”, ofwel “blijf af”) met als onderschrift “Grutsk op ús Greidefûgels” wat vertaald vanuit het Fries staat voor “trots op onze weidevogels”. Na de strenge blik van de Graspieper leek het voor mij bestemd. Maar dit is een initiatief van de Provincie Fryslân, het Waterschap, LTO-noord en BFVW (Bond van Friese VogelWachten” en nog meer instanties en het is bedoeld voor boeren en grondeigenaren. Hun verzoek is bedoeld voor boeren om een strook gras (of meerdere stroken) in hun land te laten geworden, er niets mee te doen, die strook of stroken niet of pas heel laat te maaien, geen kunstmest op die strook te gebruiken, zodat zich in kruidenrijk grasland vogelleven in die strook kan ontwikkelen. Alles nader te zien op https://grutskopusgreidefugels.nl/gewurde-litte/ waar boeren zich ook kunnen opgeven om aan het initiatief deel te nemen. Bij deelname krijgt men zo’n bord opgestuurd.

Daarna werd het tijd voor een veldboeket. In dit geval van bloeiende Dotterbloemen. Mooi, er komt steeds meer kleur in het veld tevoorschijn.

Dotterbloem

Rest mij nog om u op deze dag een Paasgroet te laten geworden.

Paasgroet

Goede Paasdagen toegewenst.

Advertentie

Afsluiting met een bloemetje

Het was vandaag een mooie dag,

Tulpen – Tulips

Tulpen – Tulips

Tulpen – Tulips

Tulpen – Tulips

zo’n dag verdient het te worden afgesloten met een bloemetje.


Begin voorjaar

Vandaag leek het een beetje voorjaar, de zon scheen wel volop, maar het was nog behoorlijk koud in de volle wind. Ondanks dat gaan de voorjaarsontwikkelingen door. Sommige tulpen in m’n tuin beginnen nu te bloeien. Veel te vroeg en veel te klein. Ik zou liever zien dat ze allemaal tegelijk gaan bloeien. Helaas, ze hebben elk een eigen kalender.

eerste tulpen in m'n tuin

eerste tulpen in m’n tuin

In het veld kun je aan de loslopende lammetjes zien dat het voorjaar eraan komt. Je ligt samen met moe van de zon te genieten,

ooi met lam

ooi met lam

en als je in de windschaduw ligt achter moe krijg je zo’n voorjaars-terrasgevoel. Je houding past dan wel die van de zonaanbidders op zo’n terras.

lammetje

lammetje

De grond is nog wel koud, maar daar is een oplossing voor, je klimt boven op moe,

lammetje op ooi

lammetje op ooi

en vlijt je daar lekker neer, warmer kun je het bijna niet krijgen.

lammetje op ooi

lammetje op ooi

Zo warm dat je er rooie oortjes van krijgt.

lammetje

lammetje

We gaan de goede kant op met het voorjaar.