Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Tsjirk

Tureluur

Het blijft één van mijn favoriete weidevogels, de Tureluur, maar ik zie nog minder vaak dan de Grutto of Kievit.

Tureluur

Tureluur

De vogel is een stuk kleiner dan bijvoorbeeld de Grutto,

Tureluur

Tureluur

wat hem ook wel kwetsbaar maakt in de broedtijd. Als er kuikens zijn zie je een Tureluur dan ook voortdurend op de uitkijk staan en er klinkt vaak een waarschuwingsroep.

Tureluur

Tureluur

Daarom zie je ze in de broedtijd veel in de buurt van Kieviten. Die zijn groter en durven het gevecht wel aan met Kraaien en dergelijke.

Tureluur

Tureluur

Voor de Tureluur blijft niet veel anders over dan hard roepen

Tureluur

Tureluur

en vanachter graspollen kijken of die indringer al weer is opgehoepeld.

Advertentie

Tsjirk-Ljip-Skries

Voor mij is het weidevogelseizoen helemaal compleet gestart als ik “de grote drie” heb gezien. Vandaag is dat dan eindelijk gelukt. Om te beginnen met de Kievit (Ljip of z’n Fries):

Kievit alias Ljip

Kievit alias Ljip

Vervolgens eentje die je veel minder ziet, de Tureluur (Tsjirk op z’n Fries). Een liefhebber van natte grond en het liefst met een sloot erbij waarin hij kan pootjebaden. Hoewel ik vandaag Tureluurs heb gezien is de foto eerder gemaakt.

Tureluur alias Tsjirk

Tureluur alias Tsjirk

En tenslotte de Grutto (Skries op z’n Fries). Op Sodum onder Nes lopen er weer een aantal rond. Eentje stond in de rust op één poot aan de andere kant van de sloot, vlak naast de weg. De vogel bleef rustig staan.

Grutto alias Skries

Grutto alias Skries

Haar ega (denkelijk) stond iets verderop.

Grutto

Grutto

Als je dan de Koning van de weidevogels (Kening fan de greide) wordt genoemd moet je wel op een troon staan natuurlijk. Die had hij gevonden in een hoopje ruigte, dan sta je toch net wat hoger nietwaar?

Grutto

Grutto

Opvallend bij deze vogels is die lange snavel. Als de grond ietwat sompig is zoals op Sodum dan steekt de vogel regelmatig die snavel bijna helemaal in de grond. Op zoek naar wormen en dergelijke, die hij dan met het beweegbare puntje voor op die snavel kan vastpakken.

fouragerende Grutto

fouragerende Grutto

Ook de Dotterbloem bloeit.

Dotterbloem

Dotterbloem

Het is weer fleurig in het veld, zeker nu “de grote drie” er zijn.


Nummer drie

Vandaag de laatste in de serie van de drie “grote” weidevogels. Nou ja …., deze is niet echt groot. Het is de Tureluur, Tsjirk op z’n Fries. Zo klinkt hij ook als hij los is.

Tureluur

Tureluur

Deze zat wel in z’n broedgebied en had het vooral druk met voedsel zoeken. Broeden ? Nou dat zit er eerst niet in.

Tureluur

Tureluur

Er waren nog meer liefhebbers in het veld. Onderstaande Buizerd bleef staan, hij nam het geheel in ogenschouw zullen we maar zeggen.

Buizerd

Buizerd

Ze zijn er wel, de Tureluurs, maar de kou van de afgelopen weken, dat is eigenlijk ook een beetje om tureluurs van te worden.