Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Succisa pratensis

Blauwe knopen met ……

Voor mij is het elke nazomer bijna hetzelfde ritueel: even kijken naar de Blauwe knopen in het Wijnjeterperschar. Het blauwgrasgebied te zuiden van de vroegere Nije Heawei staat dan ineens vol met deze plant die wetenschappelijk Succisa pratensis heet.

Blauwe knoop

Omdat het één van de laatste volop bloeiende planten is in de herfst hebben de bloemen vaak bezoek van insecten. Voor de herfst en winter nog gauw een lading nectar verzamelen is daarbij het devies.

Blauwe knoop met hommel

Er waren behoorlijk wat hommels actief en aan het smikkelen.

Blauwe knoop met hommel

Maar omdat er zoveel insecten om de planten heen zweven zijn ook de spinnen er razend actief. Zoals hieronder een kruisspin. Over het algemeen zijn dit in de herfst forse exemplaren.

Blauwe knoop met kruisspin

Ook vliegen smikkelen mee.

Blauwe knoop met vlieg

Daarom is het voor mij met recht “Blauwe knopen met …..”

Advertentie

Blauwe knoop met

Ik blijf nog even in het Wijnjeterper schar, net als gisteren. Want de Blauwe knoop groeit daar momenteel.

Blauwe knoop

Blauwe knoop

De plant staat op de rode lijst van bedreigde planten uit 2012 met de vermelding “gevoelig”. In It Skar is hij zeker niet zeldzaam, sommige blauwgraslandjes staat er vol mee.

Blauwe knoop

Blauwe knoop

Een welkome bron van nectar voor vele vlinders,

Klein geaderd witje op Blauwe knoop

Klein geaderd witje op Blauwe knoop

zoals hier het Klein geaderd witje.

Klein geaderd witje op Blauwe knoop

Klein geaderd witje op Blauwe knoop

Er zijn ook mutaties, wit gekleurde Blauwe Knopen. Die heb ik deze keer niet gezien.

Blauwe knoop (witte variant)

Blauwe knoop (witte variant)

Daarvoor nog een foto uit 2011 in de herhaling.