Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “struikheide

Heide in bloei

Het is augustus, de maand waarin de struikheide bloeit. De heidevelden kleuren weer paars. Dat ben ik gaan bewonderen op de Merskenheide. Veel heide is het ook daar intussen aan het verliezen van het Pijpestrootje. Maar vooraan in het gebied, waar een aantal jaren geleden is geplagd, is de heide wel volop zichtbaar.

Merskenheide

Het blijft een mooi gezicht,

Merskenheide

dat paars gekleurde veld.

Merskenheide

Er waren ook veel vlinders actief (en sprinkhanen die ik al heb laten zien),

Bruin zandoogje

zoals dit Bruin zandoogje, waarbij op het moment van het nemen van de foto helaas net een strootje voor z’n ogen woei. Het ging me deze keer niet om de vlinders, de paarse heide wilde ik zien en dat is wel gelukt.

Advertenties

Sprinkhanen

Nog een vervolg op de wandeling over de Merskenheide, het was een waardevolle middag. Af en toe zag je het gras snel bewegen. Dan is het meestal òf en kikker òf een sprinkhaan. Ik heb me op de sprinkhanen geconcentreerd.

sprinkhaan

sprinkhaan

Moeilijk te determineren deze jongens, de verschillende soorten lijken erg op elkaar. In het gebied van de bruin gekleurde sprinkhanen hebben ze namen als Locomotiefje, Snortikker, Ratelaar en Bruine sprinkhaan. De laatste drie zijn allen maar door deskundigen uit elkaar te houden. Dat gebeurt op basis van het geluid dat ze maken. Dezen waren stil, dan weet ik het helemaal niet. Dus houd ik de algemene naam maar aan, Bruine sprinkhaan.

sprinkhaan

sprinkhaan

Eentje beklom een bijna uitgebloeide tak struikheide

sprinkhaan

sprinkhaan

Hij wilde niet op de foto en sprong naar een ander takje. ‘k Ben hem gevolgd.

sprinkhaan

sprinkhaan

Het lijkt eentonig te worden, maar ook na deze sprinkhanen was er nog meer te zien. Volgende week hierover meer.

 


Heideknotsen

Het seizoen voor het fotograferen van kleine kruipers en vliegers in de natuur is afgelopen. Dan maar op zoek naar de grotere lopers. Op de Merskenheide wil zich in de winter wel eens een populatie Reeën vestigen. Ze kunnen niet meer schuilen in de maïs. Dan zijn de heuveltjes op de heide een goed alternatief. Maar, zoals wel vaker, als je naar ze zoekt laten ze zich niet zien en als je er niet op rekent lopen ze vlak voor je langs. Deze keer heb ik er geen enkele gezien. De Merskenheide heeft momenteel echter nog wel iets anders te bieden. De Heideknotszwam. Er staan er momenteel honderden. Meestal in bundels,

hknots07

soms ook wel als eenling, hieronder tegen een polletje struikheide, de waardplant.

Heideknotszwam

Heideknotszwam

Gelig en maximaal zo’n acht centimeter hoog. Veel groter kunnen ze ook niet worden want dan zakken ze door de hoeven.

Heideknotszwam

Heideknotszwam

Fragiel ogend, in tegenlicht zelfs een beetje doorschijnend.

Heideknotszwam

Heideknotszwam

Ze staan als kwetsbaar op de Rode lijst van bedreigde planten en als vrij zeldzaam.

Merskenheideven

Merskenheideven

Nog een blik op het vennetje bij de ingang van de Merskenheide. Er staat weinig water in. In dat water allerlei larven die er in een volgend voorjaar weer voor zorgen dat de kleine kruipers en vliegers volop aanwezig kunnen zijn.