Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Speenkruid

De heraut

Blauwe luchten vanmiddag, een veel beter aanzien dan gisteren. Tijd om een (korte) blik in het veld te werpen. Op zo’n dag lijkt het alsof de ontwikkelingen in de natuur sneller gaan. Aan de ene kant nog wel het gele riet van de herfst en winter, aan de andere kant al weer het opfrissende groen.

blauwe lucht

Voorjaarsbloemen, hieronder het Speenkruid, overal weer aanwezig.

Speenkruid

Een overvliegende Knobbelzwaan, mooi afstekend tegen een blauwe lucht.

overvliegende Knobbelzwaan

Maar het was vooral dat ene jaarlijkse mijlpaaltje in de natuur waar ik vandaag vrolijk van werd. Ik zag de eerste Boerenzwaluw weer over het veld scheren. Meestal zie je eerst slechts een enkeling en de grote groep volgt dan twee weken later. Het is een teken dat ze onderweg zijn.

Boerenzwaluw

De bovenstaande foto is niet van vandaag. Ik heb deze foto ook als de “laatste” Boerenzwaluw in 2011 laten zien. Als een soort van heraut, die de troepen bij elkaar riep voor de aftocht. Nu doet hij dienst als heraut die de terugkomst van deze vogels uit Afrika aankondigt.


Lente-haas

Overal zie je momenteel weer de commerciële invulling van Pasen, het liefst met de paashaas, bij voorkeur met een stapel eieren in z’n rugzak.  Waar dat nu vandaan komt? Men zegt dat er een relatie ligt met Ostara, de Germaanse godin van de lente en de vruchtbaarheid, terwijl de haas een “stoute” kip zou zijn geweest die voor straf was veranderd in een haas. ’t Zal allemaal wel, ik heb niets met die paashaas en ben er ook niet mee opgegroeid. Gelukkig klinkt niet voortdurend dat gejengel van kinderversjes uit de luidsprekers van winkels en winkelcentra zoals dat van half november tot begin december wel klinkt.

Het enige dat mij opvalt is dat je in het voorjaar de Haas veel vaker in het vrije veld ziet dan anders. Het gras is nog kort, in de zomer zitten ze daar vaak onder verscholen en verder vergeten ze vooral in de rammeltijd hun schuwheid wel eens.

molen Goëngahuizen (plus Hazen)

Bij een spinnekopmolen in Goëngahuizen zaten heel parmant twee uitgerammelde Hazen.

Haas

De ene in het groen, groene grasland,

Haas

de andere tussen de lentebloemen, denkelijk het Speenkruid. Op deze manier zijn ze voor mij dan wel lente-hazen.