Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “sociëteit

Nieuwe geluiden

Het lijkt alsof de Kieviten zich voorlopig hebben terug getrokken uit deze omgeving. Laten we hopen dat ze nog terug komen. Anders wordt het wel erg stil in de weilanden. Gelukkig is er wel een andere druktemaker terug, de Scholekster. Voorlopig zitten de meeste nog even in de sociëteit zoals hieronder.

Scholeksters in sociëteit

Scholeksters in sociëteit

Maar er zijn er ook die hun plekje langs de waterkant al weer hebben opgezocht.

Scholekster

Scholekster

Het is geen echte trekvogel. ’s Winters zitten ze vaak bij grote wateren of aan de zeekust. Ze moeten die lange snavel wel in drassige grond kunnen steken. Ook met de vorst van de laatste week lukt dat waarschijnlijk toch nog wel goed.

Scholekster

Scholekster

Ze zijn altijd herkenbaar als ze in de vlucht zijn, het zwart-wit op hun rug is dan onmiskenbaar.

Scholekster

Scholekster

Maar nog duidelijker is hun roep, een schel piiiieeeet en dat dan meer of minder in de herhaling. Gelukkig, je hoort weer nieuwe geluiden. Het voorjaar nadert, misschien langzaam, maar wel zeker.

Advertentie

Pieeet, pieeet, pieeet

Elk jaar weer zijn de Scholeksters zo ongeveer de eersten die het binnenland in trekken.

Scholekster

Ze verzamelen zich dan in wat we noemen de Sociëteit. Daar gaan ze eerst een poos met elkaar kibbelen

Scholekster

en bepalen wie de stoerste is.

Scholekster

Algemeen wordt aangenomen dat in de sociëteit ook de paarvorming plaats vindt.

Scholekster

Als het paar elkaar heeft leren kennen en diep in de rode ogen heeft gekeken trekken ze na enige tijd vanuit die sociëteit hun broedgebied in.

Scholekster

Dat ze terug zijn in het binnenland dat weet je gauw genoeg. Dan klinkt het schelle en doordringende “pieeet, pieeet, pieeet”.