Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Rottevalle

Dun ijs op de Leijen

Het was vandaag druk in de Jandurkspolder bij Earnewâld (Eernewoude) waar een toertocht op natuurijs werd verreden. Niets voor mij, te druk, er stond geloof ik een file van vijf kilometer. Dus zocht ik de rust bij De Leijen, bij het Paviljoen onder Rottevalle. Toen ik daar kwam aanrijden stond er slechts één auto op de parkeerplaats, hoe rustig wil je het hebben? Op het ijs lag sneeuw, maar er liepen al veel sporen van voetstappen een eind het ijs op.

besneeuwd ijs op de Leijen

Zelf ben ik gestopt bij het eind van de “kinderzwemplaats” die door middel van een pier met stenen van het andere water van het meer is afgeschermd. Daar kon je al onder de sneeuw zien dat het ijs nog niet van jedattum was.

besneeuwd ijs op de Leijen

Het ijs op de “kinderzwemplaats” zelf was ook al druk belopen.

afgeschermd "zwemwater" bij de Leijen

Het meest duidelijk betreffende de toestand van het ijs was die grote scheur die vlak voor de pier langs liep.

besneeuwd ijs met scheur op de Leijen

Er kwamen steeds meer mensen een kijkje nemen. Twee mannen, die bij de eerste auto hoorden, kwamen over het ijs uit de richting van Eastermar (Oostermeer) aanlopen. Het bleken heren van de “commissie” te zijn. Ze hadden de ijsdikte gemeten. Op sommige plaatsen was die ijsdikte tien centimeter, op andere plaatsen nog maar nauwelijks vier centimeter. Bovendien lag er zoveel sneeuw op het ijs dat pas dichtgevroren wakken ook niet te herkennen waren. Hun conclusie was: hier kan vandaag nog niet veilig geschaatst worden.

Dat gezegd hebbende kwamen er plotseling over de Lits (de vaarweg naar Rottevalle) drie jongens op schaatsen onze kant op. Ze werden kritisch ondervraagd door de commissieleden. Gelukkig hadden de jongens zich wel aangelijnd met een touw, zodat ze niet helemaal machteloos waren als ze door het ijs zakten. Waarschijnlijk ouders met ervaring hebbende. Maar hier weer ….., niets voor mij.

Alles staat ook in bovenstaand 720p filmpje.

Voor het vervolg, een paar dagen later, klik hier.

Advertentie

VOC-perikelen (2)

Dit is een vervolg op een eerdere publicatie betreffende jongemannen die de stoute schoenen aan trokken en met de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) op pad gingen. Beter gezegd, het water op gingen, richting Azië. Ze monsterden aan in Amsterdam, Enkhuizen, Texel of Vlissingen. De reis ging altijd via Kaap De Goede Hoop. In het Nationaal archief zijn de namen van de mannen van de VOC bewaard gebleven. Ook de namen van de (jonge)mannen uit deze omgeving. Ze zijn te vinden in het VOC-archief. De registratie is niet altijd heel precies. Plaatsnamen werden verkeerd genoteerd, namen werden verkeerd genoteerd, vaak werd klakkeloos opgeschreven wat men hoorde. Als iemand niet duidelijk sprak vindt je dat vaak in de aantekeningen terug in de vorm van een verkeerde spelling. De meeste jongens (mannen) kregen een lagere functie, zoals matroos of lichtmatroos, soms soldaat of bosschieter. Deze keer de gelukszoekers uit een aantal andere dorpen uit de Friese Wouden. De site van de VOC-opvarenden geeft veel meer informatie over de enkele personen, hieronder slechts een uittreksel.

Naam Herkomst In dienst Uit dienst Bijzonderheden
Otho Barentsz de Vries Rottevalen 03-05-1724 1730 gerepatrieerd
Andreas Eelses Rottevalle 14-05-1721 1727 gerepatrieerd
Jelle Jans Rottevalle 07-11-1726 07-05-1729 overleden in Azië
Oene Gosis Rottevalle 11-05-1751 1775 gerepatrieerd
Hendrik Lubbers Rotteval 12-07-1756 1760 gerepatrieerd
Hendrik Libbers Rotteval 09-12-1762 1765 gerepatrieerd
Douwe Gerrits Rotteval 12-12-1761 1764 gerepatrieerd
Jacob Pietersz Rotteval 02-01-1776 12-05-1776 overleden op Kaap de Goede Hoop
Sibbele Andries Rotteval 15-04-1762 13-08-1764 overleden in Azië
Sietse Andries Rotteveel 01-10-1770 1772 gerepatrieerd
Leffert Carstens Rotteval 10-01-1770 12-02-1771 overleden aan boord van de Pallas
Jensse Mines Rottevall 12-01-1765 1767 gerepatrieerd
Jochem Mennes Rotteval 10-01-1768 1771 gerepatrieerd
Tamme Etses Rotteval 15-09-1774 18-08-1775 overleden in Europa
Rinse Hendriks Venstra Rotteval 23-05-1785 02-09-1786 overleden in Beverwijk
Jan Semennes Rotteval 24-11-1767 12-06-1768 overleden aan boord van de Bovenkerker Polder
Maarten Roelofs Rottevae 08-07-1793 30-06-1796 vermist in Azië
Albert Ottes Rotteval 08-10-1788 1790 gerepatrieerd
Albert Ottes Rotteval 24-11-1792 12-12-1793 overleden in Azië
Wopke Hennes de Boer Rotteval 13-04-1790 10-05-1796 weggelopen in Siam
Jilmer Harms Rotteval 23-10-1789 1791 vermist in Azië
Bauke Sijbrandus Huijsinge Augustinussik 21-01-1734 12-02-1753 overleden in Azië
Johannes Ottes Augustinusga 22-01-1734 1738 gerepatrieerd
Johannes Ottens Augustinusga 26-09-1740 12-01-1747 overleden in Azië
Willem Willemsen Augustinus 15-01-1793 1793 absent bij afvaart
Ouke Fredriksz Augustijn 01-12-1765 21-12-1768 overleden in Azië
Zijje Christoffelsz Augustinga 11-09-1772 28-05-1780 overleden in Azië
Teeke Sipkes Augustienslaa 24-10-1737 04-08-1746 overleden in Azië
Elko Haarsma Augustinusga 27-10-1740 1748 gerepatrieerd
Volkert Wilt Augustinus in vriesland 30-04-1776 20-11-1767 overleden in Azië
Oest Boddes Augustinusga in vriesland 29-11-1792 17-08-1793 gelicht in Azië (gelicht=van boord gehaald door buitenlandse autoriteit)
Jensse Jager August steenscha 25-10-1765 23-07-1766 overleden in Azië
Andries Mattiok Augustien 07-01-1747 1755 gerepatrieerd
Harmanus Klasis Augustiense 30-12-1757 28-05-1758 overleden op Kaap de Goede Hoop
Gerben Oliensoman Augustinschen 01-11-1770 15-01-1771 overleden aan boord van Lands Welvaren
Sietje Fokkes Augustienga 21-09-1767 15-05-1768 overleden in Azië
Sjourt Wilts Augustinsga 06-05-1769 1772 gerepatrieerd
Cornelis Sjoerds Buijtenpost 02-07-1773 25-01-1774 overleden aan boord van de Lam
Jacobus Jurks Laverman Buijtenpost 14-11-1763 25-06-1764 overleden in Azië
Oege Kempes Drogeham 29-03-1761 14-07-1762 overleden in Azië
Wouter Claas Droogeham 17-12-1764 18-06-1765 overleden aan boord van De Drie Papegaaien
Geert Harmens Spameer =Suameer? 13-03-1763 24-06-1765 overleden in Azië
Focke Witse Twijssen in vriesland =Twijzel? 20-05-1745 26-09-1745 overleden aan boord van de Rijnhuizen, begunstigde is vrouw Jinke Romkes

Vooral de herkomst uit het Friese Augustinusga is in een aantal gevallen niet helemaal duidelijk. De man met de hoogste functie in bovengenoemd rijtje was Elko Haarsma, die onderkoopman was. Focke Witse was ondertimmerman.

Daar gingen ze dan, allemaal via Kaap De Goede Hoop, tenzij ze van tevoren al waren overleden. Van de bovengenoemde 43 (42) personen kwam zeker de helft nooit weer thuis.

Onbekende schilder


Vakantiegevoel

In de afgelopen week heb ik een paar vakantiedagen opgenomen. Er even tussen uit. Niet dat het schitterend weer was, maar het was ook niet van dat benauwde waardoor je niets kon doen. Op een avond ben ik naar de Leijen onder Rottevalle gereden om daar van de zonsondergang te genieten. Het nieuwe paviljoen bij het zwemstrandje is dan wel niet helemaal af, het is al wel in gebruik en de geur van gebraden haantjes slierde over het strandje. Een bootje doorkliefde het water.

Bootjevaren op de Leijen

Zonsondergang bij de Leijen

Erg spectaculair werd de zonsondergang niet, er was weinig bewolking. Toen een kwartiertje later de zon helemaal achter de horizon was verdwenen lichtten de wolken nog even op en weerspiegelden in het water.

Zonsondergang Theehuis de Leijen

Zonsondergang Paviljoen de Leijen

Al gauw raakte ik in gesprek met enkele campinggasten. Zo werd het toch nog gezellig. Een ontspannen afsluiting van een vakantiedag. Met zoiets als een vakantiegevoel.