Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Pijlstaart

Te korte pootjes

Op een plas dobberden veel eenden, waaronder deze. Denkelijk is het een Pijlstaart. Pijlstaarten zijn grondeleenden, net als de “gewone” Wilde eend. Andere eenden, bijvoorbeeld de Kuifeend, zijn duikeenden, die verdwijnen onder water bij het zoeken naar voedsel.

Pijlstaart ?

Pijlstaart ?

Grondeleenden gaan op de kop in het water staan en proberen zo het voedsel onder het wateroppervlak bij elkaar te scharrelen. Duiken kunnen ze niet.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Maar als je bij het voedsel wil kunnen komen moet je wel zo diep mogelijk proberen te komen.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Bij de meeste eenden op de plas was er niets opvallends te zien, maar er was eentje, deze dus, die waarschijnlijk iets te korte pootjes had.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Elke keer als de eend grondelde schopte hij het water omhoog, hij was de enige die deze maneuvels liet zien. Het leek een beetje op omgekeerd watertrappelen.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Bij watertrappelen probeer je boven water te blijven, terwijl deze het liefst zo diep mogelijk onder water wilde reiken. Ik heb een poos staan kijken, het was gewoon mooi om te zien gebeuren.

Advertentie

Pijlstaart en zo

Triest, donker en nat, dat was het in hoofdzaak de afgelopen week. Niet echt een week voor sprankelende foto’s. Maar je wilt toch even in de natuur zijn. Daarom heb ik een half uurtje doorgebracht in een kijkhut. Daarvan ben ik geen liefhebber, het is me allemaal te statisch, maar dit halfuurtje kon ik het nog wel uithouden. Met zicht op enkele waterpartijen, waarop in de verte hoofdzakelijk eenden rond dobberden. Er waren veel Smienten, maar die waren allemaal zo ver weg dat er geen goede foto van te maken was. Op zich was dat al een probleem, het was zo donker dat ik de ISO’s flink omhoog moest schroeven. Daarvan worden de foto’s niet mooier.

Wie ik nog wel redelijk in beeld kon krijgen waren een stel Krakeenden, man en vrouw.

Krakeend (m+v)

Krakeend (m+v)

Nauwelijks te fotograferen was een Dodaars, hij was heel ver weg. Ik laat hem toch maar even zien, tussen een Slobeend en in een Krakeend (v) in dobberend. Hij is de kleinste fuut die we hier in Nederland kennen en dat kun je ook aflezen aan het formaat van die eenden.

Slobeend (m), Dodaars en Smient (v)

Slobeend (m), Dodaars en Krakeend (v)

Toen, ineens werd het interessant. Achter de begroeiing vandaan kwam een Pijlstaart, een mannetje, aanzwemmen.

Pijlstaart (m)

Pijlstaart (m)

De Pijlstaart is een jaarvogel in Nederland, er broeden echter maar enkele paren per jaar. Verder is het vaak een doortrekker, op weg naar het zuiden.

Pijlstaart (m)

Pijlstaart (m)

t Is een mooie eend met een lange nek’, heel even liet hij daarvan iets zien. Ook staat hij op de Rode lijst van bedreigde diersoorten.

Pijlstaart (v)

Pijlstaart (v)

Uit mijn archief heb ik nog een foto van een vrouwtje Pijlstaart gehaald, zij laat die lange nek nog duidelijker zien.

Het was een koude, trieste dag, dat wel, maar die Pijlstaart liet mij toch nog met een goed gevoel naar de warme kachel gaan.