Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Pasen

Nieuw in april

Allereerst is nieuw in april dat ik de klassieke editor voor dit blog niet meer kan gebruiken, “ze” hebben die uitgeschakeld. Nu moet je per blok de zaak uitlijnen, aangeven hoe groot een foto moet worden getoond, elke keer weer afzonderlijk, dat gaat gegarandeerd een keer mis. Alvast excuses.

Verder komen er in het veld steeds meer nieuwelingen tevoorschijn. Ik had zo hier en daar al wel een Ooievaar gezien, maar nog niet goed kunnen fotograferen. Maar deze wel in de afgelopen week. Zo te zien was dit een blije ooievaar.

Ooievaar

Het was alsof ze gebaarde: kom maar in mijn armen. Maar schijn bedriegt, dit was op een plaats waar men speciaal een oversteekplaats voor kikkers en padden heeft gemaakt om veilig de weg over te kunnen steken en vervolgens terecht te komen daar waar deze ooievaar nu staat.

Ooievaar

Het blij vooruitzicht streelde schijnbaar, want de vogel maakte alvast een huppeldansje. “Toevallig”, maar wat is toevallig, werd er op de dag dat ik deze foto maakte van deze huppelende vogel bij mij op de buurt een baby geboren.

Ooievaar

Dat “blij vooruitzicht” is in deze context eigenlijk misplaatst, het zijn woorden die in de christelijke traditie een belangrijke rol spelen. Zeker in een sombere tijd zoals nu met die voortdurende coronadreiging. Dat brengt me langzamerhand op Pasen 2021. Net deze week zijn de tulpen in m’n tuin gaan bloeien. Mooie kleuren op de koude grond. Zo mooi echter niet als de onderstaande. Deze heb ik voor vandaag speciaal uitgekozen omdat ze zo’n mooi licht gekleurd randje hebben. Pasen is ook een lichtpunt voor velen, ook in moeilijke tijden.

Rest mij u goede Paasdagen toe te wensen.

Pasen 2021
Advertentie

Paasgroet – Peaskegroet

Zonder verder veel woorden een paasgroet – peaskegroet met tulpen van een paar jaar geleden.

Paasgroet met tulp

tulpen – tulips

Peasekegroet mei tulp

Zelf kreeg ik ook een bos tulpen, waarvoor dank, het fleurt de zaak een beetje op in deze bijzondere periode.


Kening Skries

Een dikke week geleden kreeg ik de eerste Grutto’s voor de lens in een gebruikelijk broedgebied. In het Fries krijgt deze vogel vaak de aanduiding mee: “Kening fan de greide” (Koning van het weidelandschap). Als ze er zijn dan is het weidevogel-broedseizoen pas goed begonnen.

Grutto

Grutto

Deze week volgde een andere, maar na de lentestorm heb ik ze niet meer gezien, wie weet zijn ze weg geblazen.

Grutto

Grutto

Ook was een Haas aanwezig in dat veld. Door allerlei mythen en weet ik al niet wat heeft men dit dier aan Pasen gekoppeld. Met de werkelijke inhoud van het Paasfeest strookt het gedoe met zo’n haas niet. Volgens Wikipedia was er een Germaanse vruchtbaarheidsgodin, Eastra genaamd, die zich vaak als haas vertoonde, zeker in het voorjaar. Het Engelse Easter voor Pasen is van die naam afgeleid. De eieren zijn ook een soort vruchtbaarheidssymbool. Een Christelijk feest werd ooit min of meer gekoppeld aan regionale rituelen. Daar zullen de supermarkten van nu wel blij mee zijn.

Haas

Haas

Zelf heb niets met die paashaas, maar wel met een simpele, mooie haas in het veld. En zeker ook met Grutto’s.

lichtbundel in de wolken

lichtbundel in de wolken

Rest mij nog U goede Paasdagen toe te wensen.