Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Oostum

Paletzitbankjes

Af en toe rijd ik door een plaats waar ik voor zover m’n herinnering gaat nog nooit eerder ben geweest. Dat was ook zo in Oostum. Dit is een streek zonder kern onder Garnwerd, maar wel met een 13e eeuwse kerk, die op een wierde staat. Eerst denk je dan “ach, oud kerkje, doorrijden maar”. Toch ben ik gestopt en het bleek achteraf de moeite waard te zijn geweest.

kerk Oostum

kerk Oostum

Aan de achtermuur van de kerk hing nog een kennisgevingen-bord van het waterschap Westerkwartier. Overigens zonder mededelingen aan boord want dit waterschap is in 2000 opgegaan in het waterschap Fryslân.

mededelingenbord kerk Oostum

mededelingenbord kerk Oostum

Na een slag rond de kerk kwam ik weer bij de weg uit. Daar stonden twee opvallende bankjes. Na het opzoeken van de betekenis hiervan kwam er een mooi stuk geschiedenis van Oostum boven drijven. Dit dorpje is namelijk vereeuwigd door veel leden van de kunstenaarsvereniging “De Ploeg”, bijvoorbeeld Johan Dijkstra in 1922 en Jannes de Vries in 1976.

kerk Oostum

kerk Oostum

Door Pluc Plaatsman zijn voor de Stichting Oude Groninger Kerken in het jaar 2010 deze beide bankjes ontworpen. Op een bankje een plaquette met als opschrift “Sporen van De Ploeg”.

zitbankjes kerk Oostum

zitbankjes kerk Oostum

De bankjes hebben de vorm van een schilderspalet en deze paletten worden ondersteund door veel pootjes in heldere kleuren. Die pootjes symboliseren penselen die in een verfpot staan. Daarmee is “De Ploeg” terug gebracht naar de streek. Opmerkelijk, hoe twee bijzondere bankjes de schilder-geschiedenis zo’n dorp toch weer onder de aandacht kunnen brengen. Bij een volgende keer langsrijden ben je direct weer bij de les.

Advertentie