Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “ontstaan van een pop

Vorming van een pop

Al speurend liep ik door het Wijnjeterperschar. Daarbij viel mijn oog op een groenig bolletje dat aan een grasspriet hing. Het bijzondere aan het bolletje was dat het “bewoog”. Het leek net een eitje maar dan zonder eierschaal.

Pop in wording

Daar vlak bij hing het lege omhulsel van een rups. Wel heel toevallig allemaal. Verder was er niets bijzonders met de grashalm aan de hand.

Rupsomhulsel en begin van pop

Het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat deze twee verschijnselen niet met elkaar te maken zouden hebben. Uit dat rupsen-omhulsel moet “iets” zijn gekropen dat nu een bolletje aan het draaien was.

Rupsomhulsel en begin van pop

Het kan niet anders dan dat hier een pop “in wording” bezig is. Op een foto kun je niet goed laten zien dat binnen in het bolletje “iets” bewoog. Je zag een zwart puntje (snuit van de pop) voortdurend heen en weer bewegen. Vergelijking van de bovenstaande en onderstaande foto laat daar wel iets van zien. Bovendien rekte het vliesachtige “bolletje” voortdurend mee met de bewegingen van de pop.

Rupsomhulsel en begin van pop

Ik heb al veel gezien, maar een pop in wording van zo dichtbij te kunnen bekijken dat was nieuw voor mij.

Pop

Hoe lang het duurt voordat zo’n pop klaar is weet ik niet, daar heb ik ook niet op gewacht. Uiteindelijk zal het wel zoiets als bovenstaande zijn geworden. Elke vlinder heeft zijn eigen pop-model. Update: Bovenstaande behuizing behoort bij een bodemzakspin (zie reactie Hendrika), dit is dus geen vlinderpop.

Advertentie