Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “omgekeerd watertrappelen

Te korte pootjes

Op een plas dobberden veel eenden, waaronder deze. Denkelijk is het een Pijlstaart. Pijlstaarten zijn grondeleenden, net als de “gewone” Wilde eend. Andere eenden, bijvoorbeeld de Kuifeend, zijn duikeenden, die verdwijnen onder water bij het zoeken naar voedsel.

Pijlstaart ?

Pijlstaart ?

Grondeleenden gaan op de kop in het water staan en proberen zo het voedsel onder het wateroppervlak bij elkaar te scharrelen. Duiken kunnen ze niet.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Maar als je bij het voedsel wil kunnen komen moet je wel zo diep mogelijk proberen te komen.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Bij de meeste eenden op de plas was er niets opvallends te zien, maar er was eentje, deze dus, die waarschijnlijk iets te korte pootjes had.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Elke keer als de eend grondelde schopte hij het water omhoog, hij was de enige die deze maneuvels liet zien. Het leek een beetje op omgekeerd watertrappelen.

watertrappelende eend

watertrappelende eend

Bij watertrappelen probeer je boven water te blijven, terwijl deze het liefst zo diep mogelijk onder water wilde reiken. Ik heb een poos staan kijken, het was gewoon mooi om te zien gebeuren.

Advertentie