Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Olterterp

Wild zwijn

In de afgelopen week verscheen hier in de pers een bericht dat er in het Hemriker schar bij het Alddjip (Koningsdiep) een wild zwijn was gesignaleerd door een medewerker van Staatsbosbeheer.

Het dier kwam onder een stapel takken vandaan toen de betreffende medewerker bij hem in de buurt kwam en ging er vervolgens vandoor. Het zwijn zou mogelijk afkomstig zijn uit Drenthe. In Appelscha zijn ook al wilde zwijnen gesignaleerd. Direct werd daaraan gekoppeld de mededeling dat de provincie Fryslân de nuloptie voor wilde zwijnen hanteert. Dus moet het dier worden opgespoord en afgeschoten. De argumenten zijn: gevaar voor het verkeer en schade voor de landbouw etc.

De geschiedenis herhaalt zich. Hieronder een krantenbericht uit 1905.

Everzwijn in 1906 in Olterterp

Bijzonder is dat het in 1905 om bijna hetzelfde gebied ging. De combinatie Wijnjeterp – Olterterp brengt je al gauw in de buurt van Poasen. Dat grenst aan het Hemriker schar.

Eveneens bijzonder is dat de argumentatie om de dieren te weren voor een deel dezelfde is. Verkeer was in 1906 nog geen probleem.

Het betreffende zwijn heeft in 1905 / 1906 een tijdlang de jagers weten te ontlopen. Op 23 april 1906 verscheen er echter opnieuw een bericht in de Nieuwe Tilburgsche Courant:

Men meldt uit Friesland :
Het wilde varken is vrijdag in een bosch te Olterterp door een boschwachter geschoten. Het dier was 1 meter hoog en woog 135 pond.

In 1906 zag men dus hier waarschijnlijk het laatste wilde zwijn en ruim honderd jaar later werd er opnieuw eentje gesignaleerd. Nu is het wachten op de terugkeer van de wolf.


Nieuwe Slotlaan

Enige tijd geleden schreef ik over het intussen teloor gegane park “De Twaalf Apostelen” in Olterterp. Een park dat naast de Slotlaan lag. De toestand van de bomen langs die laan was dermate slecht dat besloten werd om (bijna) alle oude bomen te kappen. Dat is in de late herfst van 2010 gebeurd, zie hier in het kader van het projekt “Groene Parels aan een blauw snoer”. Intussen zijn er weer jonge boompjes langs die Slotlaan geplant.

De nieuwe Slotlaan in Olterterp

Nu maar hopen dat deze boompjes het wel goed doen. De nieuwe bomen die destijds in plaats van de oude Twaalf Apostelen zijn gebouwd hebben het nooit gehaald. Het belang van de laan is tegenwoordig ook anders dan vroeger, toen Olterterp goed was voor een dagje uit. De Apostelen hoorden bij zo’n bezoekje, maar ook een roeitochtje over “de Groote vijver” met daaraan een huis en daarbij een grot, de “Hermitage” genoemd.

Olterterp

Vele verkeringen zijn vroeger ontstaan aan de rand van dit water, in m’n eigen familie kunnen ze er van meepraten. De oude bomen langs de Slotlaan vertoonden heel veel initialen die door de jeugd van toen in de bomen werden gesneden. Ooit had ik het plan opgevat die initialen vast te leggen. Daar is het niet van gekomen, te weinig tijd en het was nou ook weer niet het belangrijkst. Intussen zullen die initialen wel in een hout-papiermolen zijn verdwenen. Bovendien zal het wel weer lange tijd duren voordat alles weer tot zo’n “romantische” laan is uitgegroeid.


Groene parels aan een blauw snoer

De bedoeling was om sneeuw in het landschap vast te leggen. Veel had het echter niet gesneeuwd en de bossen bij Beetsterzwaag lagen erbij alsof er een beetje poedersuiker was gestrooid.

Bos Beetsterzwaag

Na een poosje kwam ik bij de Slotlaan in Olterterp terecht, recht tegenover Huize Olterterp. Een eeuwenoude beukenlaan. In de krant was al aangekondigd dat deze laan een opknapbeurt zou krijgen. De oude beuken waren aan het vergaan. Overal zag je de zwammen op de stammen groeien. Geen goed teken. Toen ik er in de herfst eens door liep was er zelfs al een boom in elkaar gezakt. Om eerlijk te zijn, ik herkende de situatie nauwelijks. Bijna alle bomen langs de laan waren omgezaagd.

Slotlaan Olterterp

Aan de stammen kun je wel zien dat de zwammen diep in het hout zijn doorgedrongen.

Beukenstammen

Het herstelwerk maakt deel uit van het project “Groene Parels aan een Blauw snoer”. Het informatiebord aan het begin van de laan laat duidelijk zien wat er te verwachten is.

Projectinformatiebord

Het is even wennen. In mijn tijd zal het onderstaande beeld niet weer terugkeren. Die foto, gemaakt in de herfst van 2009, laat de laan in volle herfstkleuren zien. Maar als je goed kijkt zie je dat die enorme bomen in verhouding nog heel weinig bladeren voortbrachten.

Slotlaan in oude glorie

Het is nostalgie geworden, die Slotlaan. Evenals de al jaren geleden verdwenen bomen genaamd “De Twaalf apostelen“. Het “parkje”, rechts naast de laan draagt nog steeds die naam.