Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “natuurcompensatie

Er mist iets

k’Was al een tijdlang niet meer in It Skjer geweest, een natuurgebied oostelijk van de N381, het Wijnjeterper schar ligt aan de andere kant van de weg. Ook in it Skjer is in het kader van de natuurcompensatie voor het verbreden van die weg het een en ander veranderd en dat beviel me wel.

ingang It Skjer

ingang It Skjer

Met een nieuw pad door het blauwgrasgebiedje, waar je ook altijd orchideeën kunt vinden in het voorjaar.

it Skjer

it Skjer

Het vennetje ligt er nog en is misschien opgeschoond, het ligt nu wel een stuk verder bij het pad vandaan.

it Skjer

it Skjer

Ik ging naar het gebied om te proberen bomen met rijp vast te leggen.

it Skjer

it Skjer

Nou, dat is wel gelukt.

it Skjer

it Skjer

De laatste foto is met opzet gemaakt in grijstinten, want zo toonde het gebied zich vandaag. Het is de plaats waar tot vorig jaar nog vee liep, nu is daar een ondiep vennetje, eigenlijk een stukje ondergelopen land, wel met ijs deze keer.

it Skjer

it Skjer

Eigenlijk was het vandaag de dag voor de grijstinten. Het was mooi om al die rijp te zien, maar er miste iets, de zon en een blauwe lucht voor helder frisse foto’s. Aan het eind van de dag kon je ook zeggen dat het behoorlijk mistte. En mist brengt, zoals het spreekwoord luid de vorst in de kist. Misschien schijnt morgen de zon nog op de rijp, maar anders blijft het dit wintertje bij rijp in grijstinten.

Advertentie

Enige nostalgie

Het heeft lang geduurd, maar nu is het toch “bijna beurt met Bartje”. Ofwel de Nije Heawei dwars door het Wijnjeterper schar wordt verwijderd, opgeruimd. Gistermiddag was de weg al afgesloten en de waterafvoerpijp tussen de oostelijke ingang en het afvoerkanaal bij het PEB-huisje was al opgediept en verwijderd. Daar waar de kraan staat is (nu nog) die oostelijke ingang.

opruiming Nije Heawei

opruiming Nije Heawei

De weg moet wijken voor natuurcompensatie in het kader van de aanleg van de nieuwe N381, de sloten worden gedempt en de weg doorsnijdt straks niet meer het skar. Op dit moment moet ik dus langs brullende motoren lopen om m’n favoriete plekjes in het gebied te bereiken. Het is een heel bekend beeld, die oude weg. Tig keer ben ik daar geweest. Het zal allemaal wel weer goed komen uiteindelijk. Maar een gevoel van nostalgie bekruipt me. Daarom vandaag een paar plaatjes uit mijn archief, betreffende It Skar.

Ree

Ree

Herfstkleuren It Skar

Herfstkleuren It Skar

Bospad It Skar

Bospad It Skar

Ach, dit blijft allemaal wel, het is alleen de vraag hoe je er in de toekomst naar toe moet lopen. We zullen zien, als het volgend voorjaar maar klaar is.


Nieuw begin

Elk voorjaar weer een nieuw begin. Dat was wat ik dacht toen ik het Wijnjeterper schar binnen stapte. Door  natuurcompensatie in verband met de aanleg van de nieuwe N381 is de situatie in dit gebied drastisch veranderd. Ik had de hoop de eerste orchideeën van dit jaar te kunnen zien. Maar het wandelpad en naastliggende strook zijn dermate op de schop geweest dat het de vraag is of er dit jaar langs dat pad nog orchideeën zullen verschijnen. Vorig jaar zag ik de eerste op 5 mei. Dit jaar is het afwachten, want ik heb er nog niet één, ook niet in de niet aangeroerde delen, gezien.

Heidekartelblad

Heidekartelblad

Wie het graafwerk kennelijk wel heeft overleefd was het Heidekartelblad alias Heiderinkelbel (Fries) alias Pedicularis sylvatica (wetenschappelijk). Op de rode lijst van bedreigde planten vermeld als zijnde een vrij zeldzaam plantje.

Heidekartelblad

Heidekartelblad

Uiteindelijk komt het zaad in het zaaddoosje onder de bloem terecht. Je zou er mee kunnen rinkelen, wat de Friese naam verklaart.

Heidekartelblad

Heidekartelblad

Maar ja, geen orchideeën, dus ben ik doorgelopen naar het eerste ven. Misschien waren er nog wat waterjuffers te fotograferen. Ook daar is zo ongeveer de complete begroeiing kasje wijlen. Hoe de larven van de waterjuffers nu uit het water moeten klimmen is de vraag. Kennelijk was het toch enkele gelukt. Nog heel vers, ze waren nog lang niet op kleur. Met moeite kon ik er twee vinden tussen allerlei dode stengels.

Watersnuffel (v)

Watersnuffel (v)

Beide waren voor zover ik het kan bekijken een Watersnuffel. Hierboven een vrouwtje en hieronder een mannetje.

Watersnuffel (m)

Watersnuffel (m)

Echt mooi zijn de foto’s niet geworden met die wirwar van oude stengels op de achtergrond, maar in elk geval is het weer een nieuw begin.