Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “N381

Buizerd

Langs de N381 zo ongeveer bij het Koningsdiep zag ik in de verte een Buizerd op een paal staan. Dus maar rustig de auto laten uitrollen en vooral niet remmen, want deze vogels horen het gekras van de remblokken wel en daar hebben ze een hekel aan. Ik kwam goed uit en de Buizerd bleef staan.

Buizerd

Buizerd

Je verwacht dat hij er elk moment vandoor kan gaan, maar dat gebeurde niet, de vogel bleef staan en keek me zelfs nog eens aan.

Buizerd

Buizerd

Hij zal het koud hebben gehad en had z’n veren opgepompt zodat hij een dikke Buizerd lijkt. In werkelijkheid zal hij door de vorstperiode waarschijnlijk moeilijk voedsel kunnen vinden. Hij was dan ook niet van plan te vertrekken en energie te verspillen.

geringe buizerd

geringe buizerd

Het was een geringde Buizerd, maar ik kon helaas geen nummers aflezen.

Buizerd

Buizerd

Na een paar minuten heb ik hem alleen gelaten, dan kon hij weer verder met z’n speurtocht naar voedsel in de sneeuw / rijp.

Advertenties

Er mist iets

k’Was al een tijdlang niet meer in It Skjer geweest, een natuurgebied oostelijk van de N381, het Wijnjeterper schar ligt aan de andere kant van de weg. Ook in it Skjer is in het kader van de natuurcompensatie voor het verbreden van die weg het een en ander veranderd en dat beviel me wel.

ingang It Skjer

ingang It Skjer

Met een nieuw pad door het blauwgrasgebiedje, waar je ook altijd orchideeën kunt vinden in het voorjaar.

it Skjer

it Skjer

Het vennetje ligt er nog en is misschien opgeschoond, het ligt nu wel een stuk verder bij het pad vandaan.

it Skjer

it Skjer

Ik ging naar het gebied om te proberen bomen met rijp vast te leggen.

it Skjer

it Skjer

Nou, dat is wel gelukt.

it Skjer

it Skjer

De laatste foto is met opzet gemaakt in grijstinten, want zo toonde het gebied zich vandaag. Het is de plaats waar tot vorig jaar nog vee liep, nu is daar een ondiep vennetje, eigenlijk een stukje ondergelopen land, wel met ijs deze keer.

it Skjer

it Skjer

Eigenlijk was het vandaag de dag voor de grijstinten. Het was mooi om al die rijp te zien, maar er miste iets, de zon en een blauwe lucht voor helder frisse foto’s. Aan het eind van de dag kon je ook zeggen dat het behoorlijk mistte. En mist brengt, zoals het spreekwoord luid de vorst in de kist. Misschien schijnt morgen de zon nog op de rijp, maar anders blijft het dit wintertje bij rijp in grijstinten.


Enige nostalgie

Het heeft lang geduurd, maar nu is het toch “bijna beurt met Bartje”. Ofwel de Nije Heawei dwars door het Wijnjeterper schar wordt verwijderd, opgeruimd. Gistermiddag was de weg al afgesloten en de waterafvoerpijp tussen de oostelijke ingang en het afvoerkanaal bij het PEB-huisje was al opgediept en verwijderd. Daar waar de kraan staat is (nu nog) die oostelijke ingang.

opruiming Nije Heawei

opruiming Nije Heawei

De weg moet wijken voor natuurcompensatie in het kader van de aanleg van de nieuwe N381, de sloten worden gedempt en de weg doorsnijdt straks niet meer het skar. Op dit moment moet ik dus langs brullende motoren lopen om m’n favoriete plekjes in het gebied te bereiken. Het is een heel bekend beeld, die oude weg. Tig keer ben ik daar geweest. Het zal allemaal wel weer goed komen uiteindelijk. Maar een gevoel van nostalgie bekruipt me. Daarom vandaag een paar plaatjes uit mijn archief, betreffende It Skar.

Ree

Ree

Herfstkleuren It Skar

Herfstkleuren It Skar

Bospad It Skar

Bospad It Skar

Ach, dit blijft allemaal wel, het is alleen de vraag hoe je er in de toekomst naar toe moet lopen. We zullen zien, als het volgend voorjaar maar klaar is.