Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Meerkoet

Kroos is gezond

Kroos is gezond zegt men en er zijn ontwikkelingen deze plant ook in de voedselketen van de mens op te nemen. Heel veel Meerkoeten zijn groot geworden met het eten van kroos. En snel groeien dat doen jonge Meerkoeten zeker. Eentje probeerde over waterplanten (pompeblêden) te lopen. Hij/zij was onderweg naar moe.

jonge Meerkoet

jonge Meerkoet

Moe was de youngster aan het voeren, inderdaad met kroos.

Meerkoet met jongen

Meerkoet met jongen

Ze zullen snel moeten leren want de ouders blijven niet aan de gang. Op een bepaald moment, al vrij snel, moeten de jonge vogels voor zichzelf zorgen.

Meerkoet met jong

Meerkoet met jong

Het was duidelijk dat dit ouderpaar al aan het tweede nest was begonnen. Deze vogels kunnen wel tot drie nesten per jaar grootbrengen.

Meerkoet met jong

Meerkoet met jong

Deze bovenstaande jonge vogels zijn misschien anderhalve week oud, ze beginnen hun nestkleuren al te verliezen, hun kleuren worden fletser.

Meerkoet met jongen

Meerkoet met jongen

Ter vergelijking hierboven jonge Meerkoeten als ze slechts een paar dagen geleden uit het ei zijn gekropen. Maar ook op deze foto hangt het kroos al uit de snavel van moe. Kroos zullen ze eten, veel kroos, want kroos is gezond. Ook voor ons?

Advertentie

Jonge Meerkoeten

Meerkoeten hebben vaak meer dan één nest per jaar. Het is dan ook niet vreemd dat ik half juli een aantal van deze kuikens voor de lens kreeg. Nog erg jong, pas uit het ei geslopen.

Meerkoet met kuikens

Meerkoet met kuikens

De oudervogels voeren voortdurend maar komen bijna nooit naar de kuikens toe, die moeten maar volgen. Je ziet de kuikens dan ook voortdurend achter de ouders aan zwemmen, meestal met de kop vragend omhoog.

Meerkoet met kuiken

Meerkoet met kuiken

De ouders trekken ergens voer uit het water en laten het vlak voor de kuikens vallen. Die moeten het dan zelf maar zien op te peuzelen.

Meerkoet met kuiken

Meerkoet met kuiken

Ze beginnen met felle kleuren, die kuikens.

jonge Meerkoet

jonge Meerkoet

Een schutkleur hebben ze eerst toch niet nodig want ze zijn nooit alleen. De ouders kunnen ze echter niet tegen aanvallen van onder (snoeken) e.d. beschermen.

Meerkoet met kuiken

Meerkoet met kuiken

Het blijven wonderlijk gekleurde kuikens. Lang houden ze die rode kleur niet, al gauw verandert het in grijs en grijzig. Dan zwemmen ze meestal ook meer uit de buurt van de ouders.

jonge Meerkoet

jonge Meerkoet

Eentje zwom tussen de blauwe Moeras-vergeet-mij-nietjes, veel rood met blauw op de achtergrond.


Gebroken ijs

De winter is voorbij, de meeste sneeuw is gesmolten. Maar het ijs blijft nog wel even. Rondom wordt echter het ijs op de grote vaarwegen gebroken, de economie stelt ook z’n eisen aan de aan- en afvoer van goederen. Dat gebroken ijs leidt voor de Friese IJsselmeerkust en ook zuidelijker tot kruiend ijs. Daar ben ik niet geweest, dat had ook al toevallig zo moeten uitkomen. Al dat gebroken ijs op de kanalen is imposant om te zien. Zoals bij de spoorbrug bij Grou.

gebroken ijs -spoorbrug Grou-

De meeste foto’s spreken voor zich.

gebroken ijs

gebroken ijs

gebroken ijs

Een Meerkoet stond te kijken of hij al weer kon gaan duiken.

Meerkoet op gebroken ijs

Hieronder nog een andere brug, niet die bij Grou, wel over zo’n grote vaarweg.

brug

Ik ben benieuw of deze zo ook herkend wordt. Behalve de bruggen is het beeld verder bijna overal hetzelfde: ijs, heel veel gebroken ijs.