Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Marum

Aangifte vergeten

In het jaar 1836 wilde Geert de Vries uit Ureterp trouwen met Fokje van Eik uit Drachten. Er moest eerst weer van alles geregeld worden, zoals dat gaat met een ondertrouw. De geboortedatum van Geert moest worden vastgesteld, van Fokje natuurlijk ook en de ouders van het aanstaande paar werden genoteerd. Nu was het vroeger gewoonte dat ouders toestemming moesten geven tot het aangaan van een huwelijk. Geert vertelde dat zijn vader was overleden. Dat moest met een overlijdensakte worden onderbouwd. Toen bleek dat van de vader van Geert geen overlijdensakte in de gemeente Opsterland, waar hij woonde, was te vinden. Die vader was Harmen Gerrits de Vries en deze zou volgens Geert in De Wilp (gemeente Marum) zijn overleden. Dus werd er in Marum navraag gedaan. Maar ook daar vond men geen overlijdensakte. Dat leverde problemen op, zo kon er niet worden getrouwd. Terwijl de jongelieden het zo goed hadden bedoeld. In de veengebieden in de grensstreek van Groningen, Drenthe en Friesland waren heel veel stellen niet getrouwd, ze woonden soms jarenlang samen en pas op latere leeftijd werd nog wel eens een huwelijk bevestigd, zie ook hier.

Maar in dit geval moest de fout worden hersteld. Alsnog, op 8 februari 1836 kwamen Willem Akkerman en Jacob Alserda uit de gemeente Marum opdraven en ze verklaarden bij het loket van de burgerlijke stand in hun gemeente zich nog heel goed te kunnen herinneren dat op 20 september 1827 ’s nachts om elf in het huis van Albert Douweszn. Douwes te Marum (De Wilp) was overleden Harmen Gerrits de Vries, oud 63 jaar, wonende te Ureterp. De aangifte werd  nu pas gedaan omdat Albert Douwes destijds vergeten was aangifte te doen. Ook de naam van de vrouw van Harmen de Vries wist men nog feilloos.

fragment overlijdensaangifte Harmen de Vries

De datum en het tijdstip zal ik maar niet al te letterlijk nemen, om dat na negen jaar nog precies te weten, dat is wel heel bijzonder, zeker als de overledene geen familie is. Daar ging het uiteindelijk ook niet om, het paar moest kunnen trouwen en op deze manier kon dat prima geregeld worden, al die regeltjes ook. Overigens denk ik dat de burgemeester van Marum coulant is geweest. Want om een paar getuigen zomaar op hun blauwe ogen te geloven, dat zou nu niet meer voorkomen.

Advertentie

Bareveld en Rozepoel

In december 1814 werd volgens een advertentie in de Groninger Courant in Marum een huis verkocht, genaamd BAREVELD met het land dat daarbij hoorde, zijnde een stuk groenland, een stuk bouwland met een stuk laagland, DE VENNE genaamd, verder een heem met een stukje DE ROZEPOEL genaamd en een stukje bouwland en heideveld.

advertentie verkoop Bareveld en Rozepoel

De verkopers waren:

  1. Egbert Sipkes Veenstra, boereknecht te Marum
  2. Teetske Sipkes Veenstra echtgenote van Tiesse Jans Bijzitter, veenarbeider te Marum.
  3. Hendrikje Lammes Reitzema weduwe van Jan Sipkes Veenstra in leven veenboer in Siegerswoude als wettige voogdes en Eelke Jans Zwart, kastelein en winkelier op Bareveld als toeziend voogd over Aaltje Jans Veenstra, dochter van Jan en Hendrikje.
  4. Trijntje Pieters Hoekzema weduwe van Alle Sipkes Veenstra, in leven veenbaas, Trijntje wonende te Nuis, als wettige voogdes en Jacob Jans Gorter, boekweitmulder te Marum als toeziend voogd over Itske Alles Veenstra, dochter van Alle en Trijntje.

In de categorie toponiemen is het altijd nieuwsgierig waar deze winkel annex café moet worden geplaatst. Eelke Jans Zwart was namelijk kastelein en winkelier op Bareveld. Een zijweggetje van de Haarsterweg heet nog steeds Bareveld. Die naam is dus behouden gebleven. De naam Rozepoel heeft echter de tand des tijds niet doorstaan.

In HISGIS kon ik de precieze locatie van Bareveld achterhalen. Het was even zoeken, misschien was de naam met de herberg mee verhuisd. Echter op de plaats waar nu nog het zijweggetje van de Haarsterweg ligt stond ook in 1832 een herberg. De Rozepoel lag westelijk van Bareveld en is waarschijnlijk de plaats waar in 1832 een woning is getekend.

locatie van Bareveld -Marum-

In 1832 was Luitjen Freerks Boersma eigenaar van Bareveld en de omringende landerijen. Luitjen werd soms als tapper vermeld, soms als commissionair.

Veel meer kon ik niet vinden over Bareveld, alleen dat de herberg in 1859 werd vermeld in een Koninklijk besluit betreffende een tolhek (tolboom) op de Haarsterweg.

tolboom bij Bareveld -Marum-

In 1858 was dit tolhek al gerealiseerd.

kosten aanleg tolhek Bareveld -Marum-

Het is de vraag of wel alle verkopers in de advertentie worden vermeld. Het betreft hier kinderen van de veenbaas en winkelier Sipke Sietzes Veenstra en diens echtgenote Aaltje Jans Lijffering. Beiden waren in december 1812 in Marum overleden. Voor de belangstellenden heb ik een gezinsstaat van Sipke en Aaltje bijgevoegd, klik hier.

Daarin is te zien dat alle verkopers, inclusief de toeziend voogden tot dezelfde familie behoorden.


Lentebode?

Vlak bij de A7, onder Marum ligt een klein natuurgebied dat alles van mini weerribben in zich heeft, slechts een paar ribben en weren, petgaten zoals we hier zeggen. Daar kreeg ik onlangs (bijna) een Klapekster voor de lens. Ik wilde afdrukken maar was net een fractie van een seconde te laat. Reden om later nog weer eens te gaan kijken. Vogels zijn daar altijd wel te vinden, meer of minder bijzonder, meestal in die paar petgaten. De afstand tot de weg is te groot om ze dan te kunnen fotograferen. Je moet geluk hebben dat ze zich in het onland naast de weg willen ophouden.

mini weer-rib

Geen Klapekster deze keer, maar tot mijn verbazing wel een Scholekster.

Scholekster

Een soort die normaal gesproken in deze tijd van het jaar langs de kust hoort te zitten en niet in het binnenland. Als het dan echt voorjaar wordt trekken ze ineens weer massaal dat binnenland in. Doordat het te warm is voor de tijd van het jaar zal deze zich wel vergist hebben en te vroeg zijn afgereisd. Weer eens wat anders, een Scholekster in januari. Een lentebode? Volgens de weersverwachtingen krijgen we eerder vorst dan warmte in de komende week. En deze kan altijd nog terug naar de kust natuurlijk.