Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “kunst

Bloeiende struikheide

Half juli, het kan dat de struikheide in bloei staat. Niet dat ik daarnaar op zoek was, maar ik kwam langs de Kiekenberg onder Oudehorne en het was verleidelijk om toch even te kijken. Ja hoor, de struikheide bloeit daar.

bloeiende struikheide

Het gebied waar ik was ligt aan de Siebe Annesweg, particulier bezit maar wel opengesteld onder voorwaarden. Verderop ligt een groter stuk heide, ook behorend tot de Kiekenberg. Op het deel waar ik was staat een soort van monument van zwerfstenen met daarop een gedicht op een aangehechte plaquette. Samen met het huis op de achtergrond levert dit deel een rustieke aanblik.

zwerfstenen op de Kiekenberg

In het midden ligt normaal een plas, maar tijdens de zomer en zeker dit en vorig jaar staat de “plas” droog en is het een groene oase in de paarse heide.

Kiekenberg

Even verderop staat een dode stam met daarin gekerfd het jaartal 2013

Kiekenberg met kunst

Dit stukje afgestorven natuur is bewerkt en nu staan er twee vogels op de beide stompen van takken. Zo te zien een Valk en een Uil die de boel wat in de gaten houden. Weer eens wat anders, niet alleen maar meer een dode boomstam maar nu een aandachttrekker.

kunst op de Kiekenberg

Het was de moeite waard, dit bezoekje. Bloeiende struikheide, altijd een prachtig gezicht. Er was meer, daar kom ik morgen nog op terug.

Advertentie

Paletzitbankjes

Af en toe rijd ik door een plaats waar ik voor zover m’n herinnering gaat nog nooit eerder ben geweest. Dat was ook zo in Oostum. Dit is een streek zonder kern onder Garnwerd, maar wel met een 13e eeuwse kerk, die op een wierde staat. Eerst denk je dan “ach, oud kerkje, doorrijden maar”. Toch ben ik gestopt en het bleek achteraf de moeite waard te zijn geweest.

kerk Oostum

kerk Oostum

Aan de achtermuur van de kerk hing nog een kennisgevingen-bord van het waterschap Westerkwartier. Overigens zonder mededelingen aan boord want dit waterschap is in 2000 opgegaan in het waterschap Fryslân.

mededelingenbord kerk Oostum

mededelingenbord kerk Oostum

Na een slag rond de kerk kwam ik weer bij de weg uit. Daar stonden twee opvallende bankjes. Na het opzoeken van de betekenis hiervan kwam er een mooi stuk geschiedenis van Oostum boven drijven. Dit dorpje is namelijk vereeuwigd door veel leden van de kunstenaarsvereniging “De Ploeg”, bijvoorbeeld Johan Dijkstra in 1922 en Jannes de Vries in 1976.

kerk Oostum

kerk Oostum

Door Pluc Plaatsman zijn voor de Stichting Oude Groninger Kerken in het jaar 2010 deze beide bankjes ontworpen. Op een bankje een plaquette met als opschrift “Sporen van De Ploeg”.

zitbankjes kerk Oostum

zitbankjes kerk Oostum

De bankjes hebben de vorm van een schilderspalet en deze paletten worden ondersteund door veel pootjes in heldere kleuren. Die pootjes symboliseren penselen die in een verfpot staan. Daarmee is “De Ploeg” terug gebracht naar de streek. Opmerkelijk, hoe twee bijzondere bankjes de schilder-geschiedenis zo’n dorp toch weer onder de aandacht kunnen brengen. Bij een volgende keer langsrijden ben je direct weer bij de les.


Kleilânsmole met tempel

Onder Marrum in de kop van Friesland staat achter de zeedijk een poldermolen van de Stichting De Fryske Mole, de Kleilânsmole genoemd. Het is een molen uit 1868 maar hij is al een paar keer gerestaureerd.  Zo van enige afstand te zien staat hij er momenteel goed voor. Toen ik de foto maakte stond hij midden tussen het gekneusde aardappelloof. Op de achtergrond de robuuste toren van Ferwert (denk ik).

Kleilânsmole Marrum

De oude molen staat ook vlak achter de zeedijk en vormt een contrast met de moderne kunst op de achtergrond.

Kleilânsmole Marrum met “tempel van Ids”

Die kunst is een bouwwerk van Ids Willemsma, in de volksmond genaamd “het tempeltje van Ids”.

“tempel van Ids”

Ids had echter een veel diepere bedoeling voor ogen. Dat is op de site van Ecomare duidelijk omschreven, klik hier.

“tempel van Ids”

Dit stuk “opgetilde dijk” levert wel een mooi beeld op als het afsteekt tegen een wolkenlucht. Ik vind het zeker een passend kunstwerk. Maar om eerlijk te zijn: persoonlijk zie ik toch liever die oude Kleilânsmole. Met molens heb ik wat, daar schreef ik al eerder over.