Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Koningsdiep

Buizerd

Langs de N381 zo ongeveer bij het Koningsdiep zag ik in de verte een Buizerd op een paal staan. Dus maar rustig de auto laten uitrollen en vooral niet remmen, want deze vogels horen het gekras van de remblokken wel en daar hebben ze een hekel aan. Ik kwam goed uit en de Buizerd bleef staan.

Buizerd

Buizerd

Je verwacht dat hij er elk moment vandoor kan gaan, maar dat gebeurde niet, de vogel bleef staan en keek me zelfs nog eens aan.

Buizerd

Buizerd

Hij zal het koud hebben gehad en had z’n veren opgepompt zodat hij een dikke Buizerd lijkt. In werkelijkheid zal hij door de vorstperiode waarschijnlijk moeilijk voedsel kunnen vinden. Hij was dan ook niet van plan te vertrekken en energie te verspillen.

geringe buizerd

geringe buizerd

Het was een geringde Buizerd, maar ik kon helaas geen nummers aflezen.

Buizerd

Buizerd

Na een paar minuten heb ik hem alleen gelaten, dan kon hij weer verder met z’n speurtocht naar voedsel in de sneeuw / rijp.


Ontmoetingen

‘k Ben vanmorgen maar eens weer naar de pingo in het Wijnjeterperschar gelopen. Zo ’s morgens vroeg wil er nog wel eens een Ree rondlopen. Maar dat viel tegen, het was er enorm rustig, er vlogen zelfs nog geen libellen. Wat ik verwachtte was  er niet, wel een Visdiefje, die rondjes vloog boven het ven. Ik heb er ooit wel eens een visje zien zwemmen dat wel, maar een goed maal voor Visdief, dat lijkt we wat overdreven. Na korte tijd staakte de vogel de zoektocht dan ook.

Visdief

Visdief

Wie er ook waren, niet geheel onverwacht, waren de Heideblauwtjes, redelijk veel (blauwe) mannetjes

Heideblauwtje (m)

Heideblauwtje (m)

en een aantal (bruine) vrouwtjes.

Heideblauwtje (v)

Heideblauwtje (v)

Het gras bij de poel is niet gemaaid en daardoor erg lang, dus het is passen en meten om zo’n vlindertje toch nog een beetje redelijk op de foto te kunnen zetten.

Heideblauwtje (v)

Heideblauwtje (v)

Toen was het wel over met de ontdekkingen en ben ik terug gelopen naar de Nije Heawei. Daar kwam net Jan K. aanrijden, de tweede niet verwachtte ontmoeting. Na een half uurtje waren we weer op de hoogte van elkaars nieuws uit de natuur en verdere “omballingen”. Voor mij volgde de thuisreis.

Toen volgde de derde onverwachte ontmoeting. De Reeën waren zeker al lang klaar bij het ven en liepen nu tussen het bos van It Skar en het Koningsdiep. Twee stuks, een Reegeit

Reegeit

Reegeit

en een Reebok, beiden met de rode zomerjas aan.

Reebok

Reebok

Toen er twee kano’s met olijke zangers door het Koningsdiep peddelden gingen ze er high-speed vandoor, richting het bos. Ik heb ze niet meer terug gezien. Al met al toch weer drie onverwachte ontmoetingen.


Van Oordt’s mersken

De geëvacueerden zijn weer thuis, het water is gezakt, het gevaar van doorbrekende dijken lijkt eerst afgewend. Dat wil niet zeggen dat het hier nu ineens een droge boel is. Een korte blik bij het Koningsdiep tussen Beetsterzwaag en Lippenhuizen leert wel anders. Daar ligt een Natura 2000 gebied, voor wat dat tegenwoordig nog waard is. Dat gebied, aan de de oevers van dat Koningsdiep, “it Ald Djip” zeggen we hier, staat momenteel onder water.

Van Oordt's mersken -ondergelopen land -

Als de zon dan ook nog eens met een gouden gloed onder gaat is dit een gebied dat zeker de moeite waard is om fotografisch vast te leggen.

Van Oordt's mersken -ondergelopen land -

Aan beide zijden van het (gekanaliseerde) riviertje is het land “d’r ûnder strûpt” (overstroomd).

Van Oordt's mersken -ondergelopen land -

Dat is overigens niet bijzonders daar, het gebeurt (bijna) elk jaar. Hieronder een foto uit januari 2008.

Van Oordt's mersken -ondergelopen land -

Je zou de Van Oordt’s mersken bijna de uiterwaarden van het Koningsdiep kunnen noemen. Het gebied is voor publiek niet toegankelijk, in het voorjaar is het er een komen en gaan van broedvogels. Het is maar weer afwachten wat er van dat Natura 2000 nog overblijft.