Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Kolgans

Nat en grijs

Vandaag was het gelukkig beter, maar gisteren was het me daar een partij nat en ook nog eens vies grijs. Niet bepaaldelijk een mooie voorjaarsdag.

nat en grijs

nat en grijs

De landerijen staan hier en daar compleet onder water. Boeren kunnen op dit natte land geen mest uitrijden.

nat land

nat land

Sloten en greppels stromen over. Een paar Kolganzen hadden daar overigens geen moeite mee.

Kolganzen in nat land

Kolganzen in nat land (compilatie)

Een stel Hazen zat maar wat te pieteren, je kunt de bijna natte sneeuw op de foto zien.

natgeregende Hazen

natgeregende Hazen

Twee Grauwe ganzen hadden zin in pootjebaden in een overstroomde greppel.

Grauwe ganzen in nat land

Grauwe ganzen in nat land

En in al die grauwigheid ontdekte ik toch nog de eerste twee Kieviten in hun broedgebied.

eerste Kieviten 2016

eerste Kieviten 2016 (compilatie)

Vandaag had ik helaas geen tijd voor een veldrit, het zal er wellicht een stuk beter hebben uitgezien. We gaan vooruit, maar het is nog geen echt voorjaarsweer.


Omslag

Vandaag voelde je buiten het begin van de omslag van winter naar lente. Mijn buitenthermometer, hangend in de schaduw (en de luwte) liet vanmiddag een temperatuur van 14,6 graden Celcius zien. Maar in de afgelopen week was het best nog wel koud. De echte lente moet dan ook nog beginnen. Voorlopig zitten de weilanden hier nog vol met ganzen, zoals hieronder Brandganzen bij Aldeboarn.

Brandganzen

Brandganzen

En ook zijn er nog weilanden vol met Kolganzen

Kolganzen

Kolganzen

en Grauwe ganzen, zoals hieronder.

Grauwe ganzen

Grauwe ganzen

Pas als deze jongens aanstalten maken om naar het noorden te vertrekken is het echt lente.

Grauwe gans

Grauwe gans

Voorlopig “gakt” het hier nog wel even.

Grauwe gans

Grauwe gans

Maar toch is de omslag zichtbaar,

Kieviten

Kieviten

want er was ook een vlucht Kieviten in de lucht. Nog in de groep, maar wel in het broedgebied. Nog even wachten, maar op een dag als vandaag voel je dat de lente dichtbij is.


Veldzicht herfst

Momenteel is er een gevarieerd gezelschap te vinden in de weilanden, van alles wat. Een kalfje lag lekker in de luwte bij moe (Blonde d’Aquitaine).

koe met kalf

koe met kalf

Ganzen, ganzen en nog eens ganzen

ganzen

ganzen

en er komen steeds meer aanvliegen. Hieronder een mix, die met de zwarte banden op de buik is een Kolgans, die zonder zwarte banden zijn Grauwe ganzen.

vliegende ganzen

vliegende ganzen

Een Grote zilverreiger stond wat te “maneuvelen” met z’n vleugels

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Al gauw kreeg hij me in de smiezen, weggevlogen dus.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Hij was omringd door Kieviten.

Kievit

Kievit

Dan kan ik nog niet eens de Putters laten zien langs kwamen vliegen. Het is inderdaad een gevarieerd gezelschap op dit moment.