Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Kleine zwaan

Drie soorten zwaan

Het werd een veldtocht met twee gezichten, dan weer scheen de zon fel, dan weer was het ontzettend donker en regende het of er viel natte sneeuw. Het moeilijkste deel qua lichtomstandigheden volgt hieronder. In een weiland liepen een groot aantal zwanen, de meesten ver van de weg verwijderd, maar enkelen waren fotografeerbaar. Zoals de onderstaande Knobbelzwaan die gras aan het eten was. Zijn wetenschappelijke naam is Cygnus olor, in het Fries is het Knobbelswan.

Knobbelzwaan

Snavels vol gras werden naar binnen gewerkt.

Knobbelzwaan

Daar vlak bij liepen enkele zwanen van twee andere soorten, de Wilde zwaan, ofwel Cygnys cygnus en in het Fries Kloekswan en de Kleine zwaan, Cygnus bewickii in het Fries Lytse swan. Beiden hebben ze een gele vlek op de snavel en de Kleine zwaan is logischer wijze kleiner dan de Wilde zwaan. Beide zijn het wintergasten. De Wilde zwaan is hier redelijk vaak te zien in de winter, de Kleine zwaan veel minder vaak.

Wilde zwaan en Kleine zwaan

Hieronder staan beiden naast elkaar. Behalve de grootte is de lengte van de gele snavelvlek bepalend voor de soort. Bij de Wilde zwaan, hieronder op de foto achteraan staand loopt dat geel voorbij de neusgaten. Bij de Kleine zwaan, hieronder vooraan staand, is dat geel op de snavel veel korter en het loopt niet voorbij de neusgaten. Als je even niet oplet kijk je er zo overheen.

Wilde zwaan en Kleine zwaan

Ook werd het verschil Knobbelzwaan en Wilde zwaan goed duidelijk toen een drietal Wilde zwanen langs een Knobbelzwaan liepen. De Wilde zwanen ogen veel slanker en ze zijn ook lichter dan de Knobbelzwaan. Zij moeten immers nog helemaal op de vleugels terug naar Noord Scandinavië en Noord Rusland naar hun broedgebieden. Dan is dik en zwaar niet zo handig. Knobbelzwanen blijven hier, vliegen af en toe wel een stukje, maar dan kun je horen dat ze het daar zwaar mee hebben.

Wilde zwanen en Knobbelzwaan

Als laatste een foto van de drie wandelende Wilde zwanen.

drie stuks Wilde zwaan

Je komt aanrijden, denkt dat er een heleboel Knobbelzwanen in een stuk wei lopen, maar bij nader inzien blijkt dat er op die honderd vierkante meter maar liefst drie soorten zwanen rondlopen, toch wel verrassend. Dat gaf wel een goed gevoel, ondanks dat het weer daar even slecht was. De zonnige beelden gemaakt tijdens de veldtocht volgen op een later tijdstip.

Advertentie

In beeld: 2014

Het was niet mijn jaar, dit 2014. Al vroeg in het jaar kreeg ik problemen met mijn gezondheid. Een vrij lange ziekenhuisopname volgde en enige tijd later nog een tweede. Het heeft veel energie gekost om er weer een beetje bovenop te komen. Geheel tegen mijn gewoonte in kon ik daardoor langere perioden niet in de vrije natuur rond dwalen met m’n fototoestel en moest me beperken tot m’n achtertuin. Wat ik zo door het jaar toch nog heb gezien is hieronder samengevat.

Kleine zwanen

Pimpelmees

Vuurjuffer

Oranjetipje

Molmboorder

Atalanta

Sprinkhaan

Hoornaar

Poasen

 

De Kieviten, Grutto’s en dergelijke heb ik dit afgelopen jaar weinig gezien, eigenlijk heb ik het complete voorjaar gemist, het is vooral bij “tuinfotografie” gebleven. Nee, het was niet mijn jaar, dit 2014. Daarom laat ik het ook maar gauw “wegvliegen”.

Buizerd

Aan allen die deze site hebben bezocht en eventueel gereageerd wil ik daarvoor mijn dank uitspreken.

Nieuwjaarswens

Nieuwjaarswens

Verder wens ik U een veilige oudejaarsnacht toe en bovenal een gezegend, voorspoedig en gezond 2015.


Wilde en Kleine zwanen

Je kunt van alles schrijven over Wilde zwanen en Kleine zwanen, bijvoorbeeld dat de Wilde zwaan een stuk groter is, het is allemaal moeilijk in te schatten als ze op afstand zitten.

Hieronder een viertal Kleine zwanen, de meest rechtse is een juveniel (eerstejaars) en is nog niet volledig wit. Bij deze soort loopt de gele vlek op de snavel niet voorbij de neusgaten.

Kleine zwaan

Hieronder een drietal Wilde zwanen met een gele vlek die wel voorbij de neusgaten loopt.

Wilde zwaan

Het mooiste is echter als ze bij elkaar in de buurt lopen, dan zie je de kenmerkende verschillen het meest duidelijk.

Wilde en Kleine zwaan

Qua kleur zijn ze gelijk, dat dan nog wel, maar de ene soort heeft veel meer in de melk te brokkelen dan de andere.