Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “kalf

Knuffelmoment

Het is een beetje frustrerend als je een uurtje door de weiland dwaalt en er gebeurt niets. Nou ja …., die drie Reeën liepen in de verte, zover dat ze me nauwelijks een blik waardig achtten.

Reeën in de verte

Reeën in de verte

Totdat opeens deze koe met haar kalf voor m’n neus stond.

Koeien- knuffelmoment

Koeien- knuffelmoment

Ze hadden een knuffelmoment.

Koeien- knuffelmoment

Koeien- knuffelmoment

Wat de tocht weer niet vergeefs maakte.


Veldzicht herfst

Momenteel is er een gevarieerd gezelschap te vinden in de weilanden, van alles wat. Een kalfje lag lekker in de luwte bij moe (Blonde d’Aquitaine).

koe met kalf

koe met kalf

Ganzen, ganzen en nog eens ganzen

ganzen

ganzen

en er komen steeds meer aanvliegen. Hieronder een mix, die met de zwarte banden op de buik is een Kolgans, die zonder zwarte banden zijn Grauwe ganzen.

vliegende ganzen

vliegende ganzen

Een Grote zilverreiger stond wat te “maneuvelen” met z’n vleugels

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Al gauw kreeg hij me in de smiezen, weggevlogen dus.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Hij was omringd door Kieviten.

Kievit

Kievit

Dan kan ik nog niet eens de Putters laten zien langs kwamen vliegen. Het is inderdaad een gevarieerd gezelschap op dit moment.


Zoogdier

Het volgende krantenbericht uit 1926 spreekt voor zichzelf. Een merrie zoogde zowel haar eigen veulen als het kalf van een koe.

Ureterp, 24 Mei.
Een merkwaardig geval van vriendschap is tegenwoordig te zien bij den landbouwer G. Hofman te Selmien. Een vierjarige merrie loopt in het land met een veulen en een kalf dat in de groei wat achterlijk is. Meermalen heeft men nu opgemerkt dat het paard het veulen en het kalf tegelijk zoogt. Het moederdier is zoo mak dat het kalf tusschen de voorpoten doorloopt om bij den uier te komen.
bron: Leeuwarder Courant 25 mei 1926

Hoe dit is afgelopen dat vertelt het verhaal niet. Elk dier heeft zijn eigen samenstelling van de melk. Wat voor de ene soort goed is hoeft dat voor de andere soort automatisch nog niet te zijn.

Een foto van een merrie die een kalf zoogt heb ik niet. Wel een van een pasgeboren kalf dat z’n eerste teugen biest verorbert. Dat dit een pasgeboren kalf is blijkt wel omdat de moederkoe nog niet verlost is van de nageboorte.

Pasgeboren kalf drinkt eerste biest

En nog een andere, een knuffelmoment tussen koe en kalf.

Knuffelkoe en -kalf