Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “jonge Kievit

Brutaaltje

Af en toe moet je een beetje geluk hebben. Op een net geploegd, geëgd en waarschijnlijk al ingezaaid perceel liep een Kievit rond, aan de kortere kuif te zien een vrouwtje. De vogel stapte dan weer in een voor, dan weer eruit.

Kievit

Meestal vertrekken kieviten als je in de buurt komt, maar deze bleef staan en liet even zien hoe mooi deze vogels gekleurd zijn als ze in de volle zon staan.

Kievit

De vogel was voortdurend aan het alarmeren. Dat kon niets anders betekenen dan dat er jonge vogels in de buurt waren. Het heeft even geduurd voordat ik iets in het vizier kreeg. Er was slechts één kuiken en die bleek vlak bij de weg te lopen in de diepe schaduw van een bomenrij, waar ik het jong eerst niet had gezien. Het vogeltje bleef maar brutaal vlak voor mij heen en weer lopen. Geen wonder dat moeders alarm sloeg.

jonge Kievit

Na enige tijd ging het kuiken toch maar richting moeder en kwam daardoor in de volle zon te lopen, waardoor ze veel beter fotografeerbaar was. Door de grotere afstand in een mindere kwaliteit, maar goed herkenbaar en zo vaak krijg ik ze ook niet voor de lens.

jonge Kievit

Ik vraag mij dan altijd af wat een kuiken te zoeken heeft op zo’n kale zandvlakte, maar moeders zal het wel beter weten.

Gele Kwikstaart

Ook aanwezig was een gele kwikstaart, maar die heeft geen waarschuwing nodig, die kent het gevaar zelf wel en kan zo nodig wegvliegen. Dat kan de jonge Kievit nog niet. Ik hoop dat ze het samen met moeder gered heeft, want er ligt veel gevaar op de loer als je niet weg kunt komen.

Rest mij nog u allen goede Pinksterdagen toe te wensen.


Korte kuifjes en meer

Wat me opviel in de afgelopen week was dat er op veel plaatsen was gemaaid. Dat zal alles met de weersverwachting voor het zonnige weekend te maken hebben denk is. Overal vond ik rechte maailijnen in het veld. Dan ben je blij met die ene boer die net even “uitschoot” bij het draaien van een bocht met z’n tractor en grasmaaier. Dat breekt direct de eentonigheid van het uitzicht.

gemaaid gras

Onderweg zag ik een veld waarop allerlei soorten maïs werden verbouwd, per soort aangegeven met een bordje. Nu ben ik niet iemand die zonder toestemming een stuk akkerland inloopt om te kijken hoe dat precies in elkaar steekt.

gemerkte maïs

Maar vanaf de weg werd het me wel duidelijk via een groot bord waarop letterlijk stond:

“Maisteelt met minder chemie. Project: Verduurzaming van maisteelt op puur veen. Praktijkonderzoek naar verduurzaming van maisteelt op puur veen, gericht op het terugdringen van bestrijdingsmiddelen en kunstmest en met toepassing van niet-kerende grondbewerkingen (NKG). Daarbij wordt ingezet op het tegengaan van oxidatie van veenpakketten (CO-2 reductie) en het terugdringen van chemiegebruik in de maisteelt op veen, in het bijzonder het zoeken naar (biologisch afbreekbare) alternatieven voor glysofaat.”

Het was me duidelijk, ook de boerenstand zoekt, samen met deskundigen, naar oplossingen voor milieuvraagstukken. Dat wist ik al, maar zo vaak wordt het niet gezegd. Laten we hopen dat het onderzoek bruikbare resultaten oplevert.

project maïs op veen

In een weidegebied gaat het mij echter fotografisch gezien natuurlijk in de eerste plaats om weidevogels. Er was een stel Kieviten bezig “fet op de bonken te krijen” (aan te sterken) voor de grote trektocht. In de groep zaten opvallend veel jonge vogels die dit jaar zijn uitgebroed.

jonge Kievit

Je herkent ze vrij eenvoudig aan de korte kuifjes en het vele wit aan de randen van de vleugels.

jonge Kievit

Dezen hebben de predatoren overleefd. Al met al was het een positieve week: oplossingen zoeken in milieuvraagstukken, een flink stel jonge kieviten en leuke lijnen in het landschap.


Brutaal en timide

Er stond een Kievit te tetteren in een weiland, ze liep dan eens van me weg en dan weer naar me toe, ondertussen allerlei geluiden makend.

Kievit

Dat ben ik eens goed gaan bekijken, dan is er meestal meer. En jawel, veel dichter bij de weg liep een jonge Kievit. Kennelijk was mama hem / haar aan het waarschuwen en probeerde door weg te lopen de jongeling achter zich aan te krijgen, weg van het gevaar.

Kievit met jong

Maar dit was een brutaaltje die zich nergens wat van aantrok, luisteren en gehoorzamen was er niet bij. Dan weer een stukje hollend,

jonge Kievit

dan weer even stilstaand.

jonge Kievit

Opeens zag ik dat er nog een tweede jonge Kievit in dat veld was. De hield zich wel aan aan de instructies van ma en kroop zo diep mogelijk weg tussen het gras. Heel anders dan dat brutaaltje leek deze erg timide te zijn, stil blijven liggen, niet opvallen was het devies.

jonge Kievit

Of deze jongelingen uit de klauwen van predatoren kunnen blijven dat staat nog te bezien, laten we het maar hopen. Meestal beginnen de kievit-ouders te broeden met vier eieren en vaak ook zijn er eerst vier uitgebroede kuikens. Daar waren er nog maar twee van over. Ze hadden in elk geval een waakzame ouder, dus er is hoop.

jonge Graspieper

Het optreden van het brutaaltje werd intussen ook nauwlettend in de gaten gehouden door een jonge Graspieper. Deze is al wat verder qua ontwikkeling, kan desnoods ook wegvliegen, maar stond op een paal te wachten tot er voer zou worden gebracht. Een leuke afleiding dus, die rondlopende jongeling, overigens ook voor mij.