Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Houtekster

Vogeltelling

Afgelopen weekend zijn de tuinvogels weer geteld. Ik heb begrepen dat de Vink de meest getelde vogel was. Voor mijn tuin geldt dat niet, er komt wel eens een Vink langs, maar dat is een uitzondering. Veruit het meest zie ik de familie Huismus in mijn tuin. Daarna een stel Turkse tortels en ook vaak aanwezig is het stel Eksters. Die waren er nu eens een keertje niet. Misschien was het daardoor dat er een “vreemdeling” langs kwam. Overigens wel een bekende vogel, een Gaai, die zich meestal in de bomen voor mijn huis ophoudt. Bij afwezigheid van de Eksters wilde hij ook wel eens achter proberen, dacht ik, maar hij bleek andere bedoelingen te hebben.

Gaai

Hij keek eens links, hij keek eens rechts

Gaai

begon te kreunen, zoals ik het maar zal noemen en verblijdde de buren met een witte straal.

Gaai

Zo …., die was ontlast. Hij speelde nog even de vermoorde onschuld, keek wat voorzichtig om zich heen.

Gaai

Ze kunnen niet zo goed met elkaar opschieten, de Eksters en deze Gaai. Terwijl ze toch familie zijn. In het Fries noemen we een Gaai zelfs Houtakster (Houtekster). Misschien wilde deze zijn frustratie even kwijt. Nou …, dat is hem dan gelukt.