Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Hooidammen

Landijs

Het werd een week met ijs en ijspret, maar dan wel op de ijsbaan of op ondergelopen landen. Dat was voor mij reden om aan het begin van de week eens bij de Hooidammen te kijken. Of misschien was het wel op de Wolwarren, want de straat verandert daar ergens van naam. Verderop, na de brug, liggen de ondergelopen landen waar vaak als eerste op wordt geschaatst. Nog voor de Hooidammen ligt ook ondergelopen land waar bijna nooit op wordt geschaatst, het zal daar net iets dieper zijn.

Hooidammen landijs

Hooidammen landijs

 

Het leverde een beeld op van strak ijs.

Hooidammen landijs

Hooidammen landijs

Op de foto hieronder ligt het vaarwater naar Drachten op de achtergrond, dat water is sowieso bij lichte vorst niet betrouwbaar. Het ijs op het ondergelopen land was in elk geval sterk genoeg om een paar verdwaalde Brandganzen te dragen.

Hooidammen landijs

Hooidammen landijs

Ze lagen plat op de buik op het ijs. Ach ja, ze zijn de steppen in Noord-Europa gewend, ze zullen het hier ook wel uithouden.

Brandganzen op ijs

Brandganzen op ijs

IJs levert altijd ijspatronen op, je kijkt er vaak overheen, maar het zijn vaak kunstwerkjes in de natuur.

ijspatronen

ijspatronen

Tot de Hooidammen ben ik die keer niet gekomen, ik wilde nog even bij de Jan Durkspolder kijken.

ijs op de Jan Durkspolder

ijs op de Jan Durkspolder

Het ijs was daar nog dun en dus werd er niet geschaatst. Dat is in de loop van de week wel veranderd. Maar toen zat ik thuis lekker aan een beker warme chocolademelk te lurken.


Hegewarren

Als je na de brug bij de Hooidammen in Oudega doorrijdt kom je op de Hegewarren, een landbouwgebied met weinig bewoning. Normaal ga ik in de winter dat gebied niet vaak binnen, het eindstation is dan meestal Ie-sicht. Maar ik besloot eens door te rijden en werd verrast door de aanwezigheid van een aantal niet verwachte vogels. Maar eerst, en dat was niet bijzonder, waren daar de ganzen, in groten getale aanwezig.

ganzen voor een spinnekopmolen

ganzen voor een spinnekopmolen

Er waren ook een aantal Kieviten aanwezig, dat vond ik wel bijzonder. Op doorreis waarschijnlijk, gevlucht voor de kou uit het noorden. Ze waren niet van plan op ’t portret te geraken, maar eentje kwam daar net te laat achter. Het blijft een vreemd gezicht, een Kievit naast een sloot waarop een pak(je) ijs ligt.

Kievit

Kievit

De Kieviten waren vergezeld van kleinere vogels. Het was ontzettend moeilijk ze goed op de foto te krijgen, ik moest recht tegen de zon in fotograferen.

Watersnip

Watersnip

Het bleken snippen te zijn, ik hou het maar op de Watersnip. Waarschijnlijk samen met de Kieviten op trektocht. De Watersnip in de winter, voor mij een bijzonder beeld.

Watersnip

Watersnip

Daarna werd alles weer een beetje normaal, een Buizerd zat op de uitkijk, misschien wachtend of er ergens een zwak exemplaar van de ganzen, kieviten of snippen zou opduiken.

Buizerd

Buizerd

De Hegewarren, in het vervolg toch maar wat vaker doorrijden dus.


Winterklaar

Ik kon het de afgelopen week niet laten om toch maar eens bij de Hooidammen te kijken. Het was koud en het had licht gevroren.

Hooidammen

Hooidammen

De uiterwaarden van de Ee stonden blank

Hooidammen

Hooidammen

Verderop, bij de brug was het land ook ondergelopen. En …….. er lag een strakke ijsvloer.

IJs op de Hooidammen

IJs op de Hooidammen

Uitnodigend mooi was dat ijs. Maar één blik van dichtbij leerde me dat het ijs nog flinterdun was. Op deze ondergelopen landen kan al heel gauw worden geschaatst. Nu was dat zeker nog niet het geval. Maar het gebied is wel winterklaar.

IJs op de Hooidammen

IJs op de Hooidammen

Verderop in de weilanden liepen nog een tiental Kieviten. Meestal gaan ze wel weg als er kou zit aan te komen. Hun gevoel heeft hen niet bedrogen, de vorst was maar zeer tijdelijk. Maar het is toch wel bijzonder om zo tussen Kerst en Oud en Nieuw nog Kieviten in de weilanden aan te treffen.

Kievit -eind december-

Kievit -eind december-

De dag kreeg een mooi einde met een Jacobsladder.

zonsondergang

zonsondergang

Toen was ik al doorgereden naar de Jan Durkspolder. Daarover een volgende keer meer.