Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Headammen

IJsdrukte bij de Hooidammen

‘k Heb me vanmiddag aangesloten bij een grote groep mensen die de Hooidammen onder Aldegea / Oudega bezochten. De meesten hadden als doel schaatsen op natuurijs. Ik heb me beperkt tot fotografie. Onderweg daar naar toe lagen er in de uiterwaarden van de Ee nog windwakken, een slechte voorbode. Er was ook nog een rietsnijder actief, zichtbaar uiterst rechts op de foto.

Wolwarren

Het gebied waar meestal als eerste wordt geschaatst bij de Hooidammen lag er wat verloren bij, daar schaatste (bijna) niemand.

Headammen

De meesten lieten dat deel rechts liggen

Headammen

en liepen naar de Oude Hooidamsloot, waar het wel erg druk was. Vandaaruit kun je verder de Alde Feanen in, maar of ijs het daar ook sterk genoeg was durf ik niet te zeggen.

Oude Hooidamsloot

Parkeren was wel een probleem. Intussen waren er verkeersregelaars gearriveerd. Ook de afdeling Handhaving was actief. Wat kost zo’n bon voor verkeerd parkeren tegenwoordig eigenlijk?

Headammen / Wolwarren

Het werd mij te druk en langzaamaan ben ik huiswaarts gereden. Niet zonder eerst nog het van deze site al bekende bootje op de grens van de Hooidammen en de Wolwarren te hebben vastgelegd. De vaarweg naar Drachten door de Ee die hier loopt lag nog gedeeltelijk open maar is intussen van hogerhand gesloten. Morgen zal het nog wel drukker worden, dan dreigt er een verkeersinfarct bij de Hooidammen. Blij dat ik vandaag even ben geweest.

Advertenties

Wachten op ijs

Het is een natte boel daar bij de Wolwarren / Headammen onder Oudega / Earnewâld momenteel. Dat is overigens elk jaar zo, de “uiterwaarden” van de Ee / Headamsleat stromen dan vol.

Hooidammen

Niet erg spannend die foto hierboven dacht ik eerst. Maar achteraf merkte ik dat ik toevallig ook nog een bijzon had vastgelegd. Dat verandert de zaak een beetje.

bijzon

Als de weilanden bij de Headammen zijn overstroomd zie je bij een beetje winter al gauw de eerste schaatsers die het daar proberen. Ik ben een paar keer wezen kijken in de afgelopen tijd, maar schaatsers heb ik er nog niet aangetroffen.

Hooidammen

Wel af en toe een flintertje ijs. Het weer werkt ook niet mee, het is meestal grijs en het vriest ’s nachts nauwelijks. De foto hierboven is op dezelfde plaats genomen als die hieronder. De laatste is zo’n beetje de standaard momenteel, grijs …., grijs ….., grijs.

Hooidammen

Nee het is daar wachten op ijs, het ondergelopen land ligt er klaar voor.


Winterklaar

Ik kon het de afgelopen week niet laten om toch maar eens bij de Hooidammen te kijken. Het was koud en het had licht gevroren.

Hooidammen

Hooidammen

De uiterwaarden van de Ee stonden blank

Hooidammen

Hooidammen

Verderop, bij de brug was het land ook ondergelopen. En …….. er lag een strakke ijsvloer.

IJs op de Hooidammen

IJs op de Hooidammen

Uitnodigend mooi was dat ijs. Maar één blik van dichtbij leerde me dat het ijs nog flinterdun was. Op deze ondergelopen landen kan al heel gauw worden geschaatst. Nu was dat zeker nog niet het geval. Maar het gebied is wel winterklaar.

IJs op de Hooidammen

IJs op de Hooidammen

Verderop in de weilanden liepen nog een tiental Kieviten. Meestal gaan ze wel weg als er kou zit aan te komen. Hun gevoel heeft hen niet bedrogen, de vorst was maar zeer tijdelijk. Maar het is toch wel bijzonder om zo tussen Kerst en Oud en Nieuw nog Kieviten in de weilanden aan te treffen.

Kievit -eind december-

Kievit -eind december-

De dag kreeg een mooi einde met een Jacobsladder.

zonsondergang

zonsondergang

Toen was ik al doorgereden naar de Jan Durkspolder. Daarover een volgende keer meer.