Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Grote zilverreiger

Wachten op betere tijden

In de week waarin er diverse nestkastjes in de bomen voor m’n huis zijn gehangen ter bestrijding van de processiejongens had ik de hoop een redelijk aantal nieuwe zomergasten voor de lens te krijgen. In het landschap kun je wel zien dat er het een en ander aan het veranderen is. Op de foto hieronder loopt er al weer wat jongvee buiten, maar ze zijn ook nog vergezelschapt van een Grote zilverreiger, tot nu toe een wintergast in “mijn” gebied.

landschap met jongvee en Grote zilverreiger

Slechts mondjesmaat kon ik zo’n zomergast ontdekken, hieronder de eerste Graspieper van dit seizoen. Van veel te ver voor een goede foto, maar het is niet anders, ik laat hem toch maar zien.

Graspieper

Wel wat dichterbij zat de onderstaande Roodborsttapuit, een mannetje, formaat kleiner dan een mus, op zich ook een schichtig vogeltje. Fotografisch gezien is het een rommeltje op de voorgrond en naast het vogeltje.

Roodborsttapuit (m)

Daarom maar even gewacht totdat hij zich verplaatste……. Zo ….., dat leek beter. ’t Is gewoon een mooi vogeltje, zeker de mannetjes in het voorjaar.

Roodborsttapuit (m)

Het wil hier nog niet echt vlotten met de grotere zomergasten. Een eenzame Kievit had een leuk stukje grond uitgezocht. Dacht hij, maar mijns inziens totaal ongeschikt als leefgebied voor een Kievit. De grond is denkelijk ontsmet en binnen de kortste keren zal er wel plastic over de grond zijn gespannen.

Kievit

Binnenkort zullen hier wel lelies groeien, denkelijk. Met al de besproeiingen geen goed idee van die Kievit. Maar ja … hij weet niet beter dan dat hij een leuk stukje grond moet zoeken.

Kievit

Nee …., het wilde nog niet echt vlotten, het is wachten op betere tijden, in alle opzichten, niet alleen voor vogels.


Wit en zwart-wit

Het zou zo langzamerhand wel wat meer zwart-wit mogen worden in de velden. In de overtuiging dat ik Kieviten ging zien ben ik op pad gegaan. Maar helaas, het zat er nog niet echt in. Wel vloog er een Grote Zilverreiger op toen ik hem naderde. Zenuwachtige vogels zijn het, echt dichtbij komen lukt me bijna nooit.

Grote Zilverreiger

Dus bleef het bij een paar foto’s van deze vluchtende vogel.

Grote Zilverreiger

Ineens was daar toch wat meer zwart-wit te ontdekken. In een weiland liep een stel Zwarte zwanen. Deze vogels zie je wel vaker, bijvoorbeeld op een erf of bij een kinderboerderij of zoiets. In het vrije veld zie je ze veel minder.

Zwarte zwaan

Veel zwart met een rode snavel en daarop lichte vlekken. Echt dichtbij kon ik niet komen, maar omdat je ze niet zo vaak in het wild ziet heb ik ze toch maar vastgelegd. Van ver dus.

Zwarte zwaan

Toen ze wegvlogen en verderop weer neerstreken, inderdaad, nog van veel verder. Hier de landing en dan kun je zien dat ze niet alleen zwart zijn maar ook veel wit in hun verenpakket hebben. Een Knobbelzwaan meneuvelde ook even mee.

Zwarte zwaan

Helemaal geen Kievit gezien?

vlucht Kieviten

Ja, dat wel, een vlucht overvliegers op grote hoogte, je kon nog net hun witte stuit zien. Onderweg naar ergens, in elk geval niet waar waar ik was. Maar binnenkort ………


Gevlieg

We zitten weer diep in de herfst, wat betekent dat er weer allerlei wintergasten zijn gearriveerd. Zoals deze Grote zilverreiger, hoewel …. wintergast? Er zijn genoeg exemplaren die Nederland in de zomer niet meer verlaten. In mijn “fotojachtgebied” zie je hem echter alleen maar in de herfst en winter. Hieronder is hij als “sluipend” op zoek naar een lekker hapje. In het water wordt hij vergezeld door andere wintergasten, de Smienten. De meest linkse eend op de foto is een Krakeend. Die laatste soort is hier het hele jaar door aanwezig. Waar ik de foto maakte zaten erg veel van die Krakeenden, een teken dat ze waarschijnlijk uit het noorden hier na toe zijn gekomen, dus toch wel weer een beetje wintergasten.

Grote zilverreiger

De zilverreiger vertrouwde het achtergrondgeluid niet en blies de aftocht.

Grote zilverreiger

Hij kwam wel even voorlangs, al kreunend en steunend, tenminste ……. een dergelijk geluid maakte hij.

Grote zilverreiger

Maar ja …….., foetsie dus. Misschien was hij opgeschrikt door een vreemde “roofvogel” die een “prooi” meenam. Vogels weten het verschil niet, denk ik.

vreemde vogel

Na het wegsterven van de herrie had ik de tijd om eens om me heen te kijken.

koe

Al die tijd werd ik nieuwsgierig in de gaten gehouden door zeg maar Aagje 1. Ze zal mij ook wel een vreemde vogel hebben gevonden met dat grote oog.