Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Grote wintervlinder

Zomer en winter

Tijdens mijn wandeling over de Merskenheide viel me een rups op. Nee, niet de onderstaande, die heb ik al een paar maand eerder vastgelegd. Naar alle waarschijnlijkheid is dit de rups van de Grote wintervlinder

rups Grote wintervlinder

rups Grote wintervlinder

en de onderstaande ook. Echter ik ben er niet helemaal zeker van want deze twee lijken heel erg op elkaar, behalve dat de bovenste een geel kraagje heeft met bruine strepen en de onderste heeft dat kraagje niet. Het determineren van rupsen is vaak niet zo eenvoudig omdat ze meestal verschillende stadia hebben en er in die stadia verschillend uit kunnen zien. Een rups met “winter” in z’n naam.

rups Grote wintervlinder

rups Grote wintervlinder

Op de Merskenheide zag ik een andere met “zomer” in z’n naam. De onderstaande was nauwelijks als rups herkenbaar. Hij stond rechtop op het blad van sporkehout (Vuilboom). Je denkt op het eerste gezicht al gauw dat het een takje is en dat is nu precies de bedoeling.

rups Melkwitte zomervlinder

rups Melkwitte zomervlinder

Het heeft me veel moeite gekost om deze een naam te geven. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een rups van de Melkwitte zomervlinder.

rups Melkwitte zomervlinder

rups Melkwitte zomervlinder

In een bepaald stadium zie die rups er ongeveer zo uit. Maar ik kan me vergissen en wie weet, misschien zit er dan wel lente of herfst in z’n naam.

Advertentie

Klein Epke

Het onderwerp zou vandaag eigenlijk gaan luiden: “buikpoten”. Dat heeft alles te maken met rupsen van vlinders. Zo’n rups begint met een kop en eindigt met een naschuiver. Bij de kop heeft zo’n rups altijd drie paar poten. Dat zijn echte poten, net zoals elk insect die heeft. Bij een rups veranderen die poten later in de poten van de vlinder. Tussen de echte poten en de naschuiver kan een rups nog een aantal schijnpoten hebben. Poten onder de buik lijkt het dan wel. Ofwel zogenaamde buikpoten. De rups hieronder is van de Grote wintervlinder. Behalve de drie paar echte poten heeft deze maar één paar buikpoten, bijna achteraan op het lijf.

rups Grote wintervlinder

Hieronder de kop en echte poten van deze rups nog eens in detail.

rups Grote wintervlinder

Nu is het van belang dat de rups van een vlinder niet meer dan vier paar buikpoten kan hebben. De “rups” hieronder heeft zes of zeven paar buikpoten. Vanaf de kop bekeken eerst de drie paar echte poten en daarna zeker nog zes paar buikpoten, misschien nog wel zeven, het zevende paar is dan heel klein. Hoewel hij op het eerste gezicht veel op een rups lijkt mag hij daarom niet meer zo genoemd worden. Dit is een larve, hoogstwaarschijnlijk  van een Bladwesp, maar er zijn ook nog andere insecten die dergelijke larven hebben.

larve Bladwesp

Deze larve had de gewoonte met z’n lijf te gaan zwaaien als ik met de camera in de buurt kwam. Daarbij liet hij z’n buikpoten nog eens goed zien.

larve Bladwesp

Alsof hij gymnastische oefeningen deed. Daarom heb ik hem “Klein Epke” genoemd.