Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Goëngahuizen

Buizerd

‘k Heb gisteren weer eens een rondje weilanden “gedaan” om te kijken of er al “veranderingen” zijn. Die waren er, daar kom ik nog op. Het werd hoofdzakelijk een winterse aanblik zonder sneeuw. Bij Goëngahuizen zat een redelijk grote groep Brandganzen. Samen met de daar staande watermolen levert het een aardig beeld op. Meer naar voren stond een gemengde groep ganzen, Brandganzen en Kolganzen. Een aantal daarvan waren aan het proberen of het ijs op de sloot al hield. Ja dus…., voor hen tenminste. Helemaal vooraan stond een Grote zilverreiger. Alles met alles is het wel een redelijk compleet beeld van wat je momenteel in de velden kunt aantreffen.

watermolen Goëngahuizen

Ze hadden een toezichthouder, een Buizerd die het spul daar wat in gaten hield. De “griemels” op de achtergrond van de onderstaande foto’s zijn die ganzen.

Buizerd

Op enig moment draaide de Buizerd de ganzen de rug toe om ook maar eens naar de andere kant te kijken.

Buizerd

Plotseling verstijfde zijn blik, hij / zij had iets gezien.

Buizerd

Direct daarna stond hij op de grond en schrokte iets naar binnen. Ik heb nog geprobeerd dwars door het kreupelhout heen een foto te maken. Da’s niet echt gelukt, er zat / stond van alles in de weg voor een goede foto. De onderstaande is de enige die nog een beetje een beeld geeft.

Buizerd

Groot was de prooi niet, de vogel had het binnen de kortste keren weggeslikt. Daarna vertrok hij. Gevolgd door mij, de ganzen in het landschap achterlatend.

Advertentie

Spiegelingen

‘k Ben er gistermiddag op uit gegaan om een blik in het veld te werpen. ’t Viel tegen, er was eigenlijk niets bijzonders te zien. Maar gelukkig was het wel bijna windstil en daardoor kon ik hier en daar wat spiegelingen vastleggen. Zoals van onderstaande schapen.

gespiegelde schapen

gespiegelde schapen

Ook van het Tripgemaal in Gersloot. Hoewel het gebouw niet meer als zodanig in gebruik is bestaat het interieur nog wel voor een deel uit de machines van een gemaal. Al bij de ingang vindt je een verwijzing naar Domela Nieuwenhuis. Geen wonder, in dit gebied had hij veel volgelingen, veelal veenarbeiders die onder abominabele omstandigheden moesten leven en werken. In het gemaal heeft nu Thom Mercuur zijn atelier en galerie. Voor een kijkje binnen het gebouw, klik hier.

Tripgemaal Gersloot

Tripgemaal Gersloot

Iets verder noord ligt een brug in de Hooivaart, deze keer gespiegeld en wel.

brug in Hooivaart

brug in Hooivaart

Aldeboarn (Oldeboorn) werd eveneens gespiegeld.

dorpsgezicht Aldeboarn (Oldeboorn)

dorpsgezicht Aldeboarn (Oldeboorn)

Verder westelijk, nog steeds in Aldeboarn, de zon was al weer zakkende.

dorpsgezicht Aldeboarn (Oldeboorn)

dorpsgezicht Aldeboarn (Oldeboorn)

Gauw door naar Goëngahuizen, naar de Modderige bol. Daar ligt momenteel (herfst en winter) weer een loopbrug in het water.  Vanaf daar heb ik de laatste foto met spiegelingen gemaakt.

Goëngahuizen - Modderige bol

Goëngahuizen – Modderige bol

Het werd snel weer donker. Wild in het veld of opvallende vogels, deze keer heb ik ze niet gezien. Wel spiegelingen, ook mooi.


Eén tegen allen

‘k Had een paar dagen geleden de gelegenheid om weer eens langs Goëngahuizen en Pean te rijden. Eens kijken of er nog grote veranderingen (c.q. trekvogels) in de weilanden te ontdekken waren. Het leek er niet op, het was snijdend koud en dat kon je ook zien aan een Blauwe reiger die langs de weg stond (overkant brede sloot) en nu eens geen aanstalten maakte om weg te vliegen. Het devies: Energie sparen.

Blauwe reiger

Blauwe reiger

Het recreatieseizoen is weer begonnen en dat kon je zien doordat er al weer een caravan op de daar aanwezige camping stond. Ik denk dat het meer een zaak was om de caravan maar vast te hebben staan, voor je lol zul je momenteel niet in zo’n sleurhut gaan zitten (denk ik, ….. maar wie ben ik?)

eenzame caravan

eenzame caravan

Sommige weilanden zaten vol, helemaal vol met ganzen.

ganzen

ganzen

En er kwamen nog meer, het was mudjevol daar.

ganzen

ganzen

Daarentegen kon ik slechts één Grutto ontdekken. ‘k Heb een poos goed om me heen gekeken en ook geluisterd.

Grutto -Skries-

Grutto -Skries-

Hij was echter op dat moment helemaal alleen. Het leek net één tegen allen. Veel wintergasten, slechts één zomergast.