Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “gemaal De Putten

Rietland

Behalve bij de Doktersheide en bij Oostermeer kent De Leijen nog een derde uitzichtpunt. Dat is bij het gemaaltje De Putten aan het Kroesepaad, nog onder Suameer. Bovenop de uitzichtbult staat een informatiebord over “Schoon water in de Leijen”, een project waarmee geprobeerd wordt natuurlijke zuivering van het water te bereiken door middel van riet, biezen en zegge. Het gemaaltje speelt daarbij een rol. Of dat ook werkelijk is gelukt? Ik meen ooit ergens gelezen te hebben dat de resultaten niet altijd meevallen. Wat je wel nodig hebt in dat systeem is riet, veel riet. Vanuit het uitzichtpunt zie je dan bijna ook alleen maar riet.

Riet bij De Leijen

Met de Leijen in de achtergrond.

Riet bij De Leijen

Door de winter was het moeras bevroren en kon ik een blik in het rietveld werpen. Waar die vlaggen voor zijn? Misschien voor het verjagen van ganzen? Of voor iets anders? Ik weet het niet.

Rietveld bij De Leijen

Met veel kleine stroompjes richting het water van de Leijen

Rietveld bij De Leijen

Nog een blik op de geknotte wilgen,

Rietveld bij De Leijen

Het is een mooi gebied, ’s zomers bijna alleen maar groen ruisend riet, ’s winters geel of gesneden. Door de vorst kon ik net even wat verder komen dan normaal. Straks niet meer, dan is het weer het domein van de rietvogeltjes.