Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Frans Jans

Frans Jansen x Leentje Wobbes

Een week geleden schreef ik dat Jan Binnes en Grietje Tjipkes uit Drachten / Ureterp behalve de daar genoemde kinderen  waarschijnlijk nog een zoon hadden. Dat zou Frans Jans kunnen zijn, getrouwd met Leentje Wobbes.

Dat vermoeden is gebaseerd op het volgende:

  1. Moeder Grietje Tjipkes wordt abusievelijk, bij het huwelijk van haar kleinzoon Albert Douwes in Marum Grietje Franzes genoemd. Waarschijnlijk een klok – klepel  verhaal.
  2. Dochter Antje Jans (x Douwe Jacobs) heeft een zoon Frans.
  3. Dochter Trijntje (x Hein van der Vliet) heeft een zoon Frans.

Vernoemingen waren vroeger min of meer “heilig”, zomaar een naam bedenken was er niet bij. In de aangetrouwde families komt de naam Frans voor zover ik heb kunnen nagaan niet voor. Ergens in het voorgeslacht van Jan Binnes of Grietje Tjipkes komt dus de voornaam Frans wel voor. Dat maakt het mogelijk dat Jan Binnes en Grietje Tjipkes zelf ook een zoon Frans hadden, die naamgever werd voor de kinderen van zijn zusters.

 Als ik dan die Frans Jans zelf onder de loep neem dan valt het volgende op:

  1. Frans was bij zijn huwelijk in 1787 met Leentje Wobbes afkomstig uit Ureterp, waar de huwelijksproclamaties ook werden afgekondigd.
  2. In zijn overlijdensakte worden Frans zijn ouders Jan …… en Grietje ………. genoemd.
  3. Frans had een zoon Jan, een dochter Grietje en ook een zoon Benne (Binne).
  4. Frans had een zoon Sipke, die bij de geboorte van één van diens kinderen Tjipke werd genoemd.

Niet alle aanwijzingen zijn even sterk, maar in gezamenlijkheid zit er toch wel een duidelijke lijn in. De sterkste aanwijzing is de naam van zoon Benne. De andere namen van de kinderen van Frans Jans en Leentje Wobbes zijn Wobbe, Pieter, Oeds en Ieme, die allemaal verklaarbaar zijn uit de familie van Leentje Wobbes. Dus ben ik voorzichtig tot de conclusie gekomen dat Frans Jans waarschijnlijk een zoon is van Jan Binnes en Grietje Tjipkes.

________________

 Frans Jans en Leentje Wobbes zijn niet op een vaste plaats blijven wonen. Hun oudste kinderen werden in Surhuisterveen gedoopt. Maar als je de geboorteplaatsen van de kinderen bekijkt dan zijn dat Surhuisterveen, Groningen, Leeuwarden, Stroobos en Rohel onder Harkema Opeinde. Frans Jans was schipper en wordt een aantal malen vermeld als hebbende geen vaste woon- of verblijfplaats, maar wonende in het schip.

Hun kinderen trokken ook de wereld in en de zonen waren bijna allemaal zelf schipper of zeeman en hun dochter trouwde ook met een schipper.  Jan, Oeds en Sipke bleven in Friesland wonen of hadden daar hun domicilie, in Echten, Rohel (Harkema) en Sneek. De oudste zoon Wobbe woonde op Texel. Benne en Ieme hadden Koedijk, bij Alkmaar, als uitvalsbasis. Wybren de Vries, de man van Grietje, had Lemmer als domicilie. De kinderen van Frans Jans waren altijd onderweg.

De kroon spande zoon Pieter. Hij wordt vermeld met de achternamen Jansen, Janse en Janzen. Pieter trouwde in 1816 in Maassluis met Trijntje van Rossen. Ze kregen veertien kinderen waarvan er slechts zes volwassen werden. Pieter wordt vermeld als stuurman ter koopvaardij, kapitein te koopvaardij op de Oost-Indië vaart en als gezagvoerder van het barkschip Brouwershaven.  Dat barkschip, een groot zeilschip, voer op en neer naar overzeese gebiedsdelen zoals Nederlands Indië, met vracht en passagiers.

Pieter was de grote wereldreiziger in de familie, hij heeft bijna zijn hele leven op het water gewoond. Begonnen op de tjalk van zijn ouders en geëindigd op een groot barkschip. Zijn verdere diensten vindt U in de link hierna.

Overlijdensadvertentie Pieter Janzen senior

Zijn zoon, ook een Pieter Janzen deed het nog eens dunnetjes over en werd ook gezagvoerder van het barkschip Brouwershaven.

Overlijdensadvertentie Pieter Janzen junior

Het is misschien goed te wijzen op een mooie site met heel veel informatie over oude schepen, inclusief foto’s van schilderijen. Ook Pieter Jansen sr. en jr.worden vermeld op deze site, onder personen. Voor een beschrijving van een barkschip klik hier. Vanuit deze link kan eenvoudig op de naam van kapitein P. Jansen (sr. of jr.) worden gezocht of naar de naam van het barkschip Brouwershaven en ook naar foto’s en scheepstypes.

Het vaakst komt echter het nageslacht van Sipke de Vries uit Sneek in de oude kranten voor. Zonder er veel verder op in te gaan kan ik stellen dat Sipke, die erg oud werd, misschien veel vreugde in het leven heeft gekend, maar zeker ook veel verdriet. Veel van zijn kinderen overleden voor hem, hij kreeg te maken met faillissementen in de aangetrouwde familie, met ondertoezichtstelling van een zoon, met een schoonzoon die van de aardbodem verdwenen leek te zijn. In zijn familie komen een aantal beurtschippers voor, net als Sipke zelf was. Van Sipke stammen echter ook de schilder Tjerk Wielinga uit Sneek / Hilversum en de boekhandelaar Willem Wielinga uit Harderwijk af.

Net als vorige week hieronder een link naar de gezinsstaat.

Gezinsstaat van Frans Jansen

Let er wel op dat de familierelatie waarschijnlijk is, dus niet zeker. Misschien dat nog een andere bron wel die zekerheid kan bieden.

Er volgt nog één aflevering uit deze serie, om nog wat nader in te gaan op de familieverbanden, klik hier.