Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Eikenpage

Eikenpage en meer

De afgelopen week ben ik nauwelijks het veld in geweest, familiezaken waren van veel meer belang. Het regende bovendien veel en langdurig. Maar soms lukt het net even en is er ook nog iets bijzonders te bekijken. Een Dagpauwoog en een Kleine vos deelden dezelfde plant. Het was voor mij toch al niet zo’n goed vlinderseizoen, dit maakte weer wat goed.

Dagpauwoog

Dagpauwoog

Verder bloeit de (denkelijk) Canadese guldenroede uitbundig. Langs de Tjongervallei staat op een bepaalde plaats een kwart voetbalveld vol. Het was er druk, erg druk. Overal zweefden vliegen, zweefvliegen, hommels, bijen, vlinders en andere insecten. Het leek bijna een lustoord voor nectarliefhebbers.

Canadese guldenroede?

Canadese guldenroede?

Eén vlinder viel me op, het moet wel een Eikenpage zijn. Hij was erg verbleekt, de gele stippen op z’n achtervleugels waren bijna uitgewist. Het moet een stokoud exemplaar zijn, na augustus zie je ze bijna nooit meer. Het is op zich geen zeldzame vlinder, maar hij wordt weinig waargenomen omdat hij bijna altijd hoog in de boom zit. De aantrekkingskracht van die guldenroede was waarschijnlijk toch te groot.

Eikenpage

Eikenpage

Een stel reegeiten maakten het ritje compleet.

Reeën op de loop

Reeën op de loop

Poseren was er niet bij,

Reeën op de loop

Reeën op de loop

nee, ze stoven als de wiedeweerga de veilige begroeiing in. Veel was het niet, deze week, maar er is meestal wel iets te zien. Die Eikenpage was toch wel het meest opvallend.

Advertentie

Eikenpage en co

Eikenpages, ik had ze tot nu toe wel op de Merskenheide en op de Kapellepôle gezien, maar nog nooit in het Wijnjeterperschar. Dat veranderde vandaag, ook daar daagden een aantal van deze vlinders op.

Eikenpage

Eikenpage

Het is niet zo dat deze soort erg zeldzaam is, maar dat je ze te zien krijgt is toch wel een belevenis. Zelfs twee tegelijk, die iets aan het afspreken waren zo te zien.

Eikenpages

Eikenpages

Het bijzondere zit daarin dat ze meestal erg hoog rond een Eikenboom cirkelen en maar zelden naar beneden komen. Meestal is dat alleen ’s avonds laat.

Eikenpage

Eikenpage

Het exemplaar hierboven en hieronder liet zien dat de bovenkant van de vleugels blauw kan zijn, bij de mannetjes meer en de vrouwtjes minder. Dan zal dit wel een vrouwtje zijn.

Eikenpage

Eikenpage

Eentje was eigenlijk te afgevlogen om helemaal te laten zien. Maar het detail laat wel goed zien dat de vlinder behaarde ogen heeft.

Eikenpage

Eikenpage

In de literatuur staat aangegeven dat de vlinders vooral rondom de Eik leven, maar af en toe ook sabbelen aan de Vuilboom alias Sporkehout. Dat was precies waar ik ze aantrof, op de Vuilboom.

Waterleliemotje

Waterleliemotje

Hun buurman / buurvrouw op dezelfde struik was een ander motje. Aan de tekening te zien het Waterleliemotje. Het was toch weer apart, de eerste keer de Eikenpage te zien in It Skar.


Paars Mandefjild

‘k Had vanmiddag tijd om op It Mandefjeld in Bakkeveen te kijken. Een natuurgebied in het beheer van twee verschillende instanties en een gebied met twee namen, Staatsbosbeheer gebruikt “Het Mandeveld” en It Fryske Gea gebruikt “It Mandefjild”. Zodra je een hek achter je laat kom je dus vanuit “Het Mandeveld” op “It Mandefjild”. De betekenis heeft een historische achtergrond en is dezelfde: “veld in mande” ofwel “veld in gemeenschappelijk bezit”. Vroeger was het dus gezamenlijk bezit van de Bakkeveenster boeren.

bloeiende heide op It Mandefjild

Dit is het mooiste heideveld in de buurt dat ik ken. Het is zeer geaccidenteerd en het pijpenstrootje heeft de heide niet overwoekerd, wat bij sommige andere heideveld wel ernstig het geval is.

bloeiende heide op It Mandefjild

Nu, in augustus, heeft het dan ook een mooie paarse uitstraling van bloeiende struikheide.

bloeiende heide op It Mandefjild

Een wandeling door It Mandefjild heeft altijd een vast ijkpunt: de hoogste bult in het terrein, de uitzichtbult met bankje, wie kent het niet?

bloeiende heide op It Mandefjild

Op de terugweg zag ik plotseling een Eikenpage, een vrij schaarse vlinder van de zandgronden. Hij zat zo hoog in een vuilboom (sporkehout) dat ik de camera ver boven m’n hoofd moest houden en op de gok een foto nemen. Redelijk gelukt dacht ik zo.

Eikenpage

Maar het kan beter, dus daarom een foto van zo’n Eikenpage die ik vorig jaar op de Merskenheide maakte.

Eikenpage

Paarse heide en een Eikenpage, dat deel van mijn middag was weer goed.