Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Earnewâld

Jandurkspolder met …

De Jandurkspolder onder Oudega / Earnewâld, ik zou bijna willen zeggen “wie kent hem niet”. Het meest bekend is deze polder, met zeer ondiep water, als één van de plaatsen waar al heel gauw, na een paar stevige nachtvorsten, kan worden geschaatst. Het is zelf zo dat men de steunenberen waarop dan planken worden gelegd om de diepere sloot over te steken gewoon laat staan in de sloot, de hele zomer door.

Jandurkspolder

Ik wilde weer eens kijken wat daar in die polder rond scharrelde, maar zowel aan de noord- (foto hieronder) als aan de zuidkant (foto hierboven) van de weg was het stil, behalve hier en daar een eend, het leek alsof de polder was uitgestorven.

Jandurkspolder

Natuurlijk, er scharrelt altijd klein grut rond, muizen en zo en een roofvogel was daarnaar op zoek. Denkelijk is dit een Bruine kiekendief, maar de vogel liet zich alleen in tegenlicht zien. dus dat weet ik niet zeker.

Bruine kiekendief?

Qua fotografie leek het bij enkele opnames van het landschap te zullen blijven. Totdat er, zoals te zien is op de foto hieronder, een wit stipje achter de begroeiing vandaan kwam. Op de foto hieronder net zichtbaar aan de voorkant van het water aan de rechterkant.

Jandurkspolder

Dus toch, er was meer te zien dan een enkele eend. Een Lepelaar was daar aan het pootjebaden om z’n kostje bijeen te scharrelen.

Lepelaar

Zo af en toe had de vogel flink de gang erin en spatte het water op.

Lepelaar

Op zich zijn de landschappen met de witte wolken aan een blauwe hemel mij mooi genoeg, maar de Lepelaar was op die dag net het toefje slagroom op de taart.


Zonsondergang

De dagen lengen gelukkig weer, maar het is nog steeds te vroeg donker om aan het eind van de dag nog ergens een fototochtje te maken. Als het een beetje meezit kan ik aan het eind van de werkdag nog net de zonsondergang “meenemen”.

Zonsondergang

Zonsondergang

Zonsondergang

Zonsondergang

Zonsondergang

Zonsondergang

Zonsondergang in riet

Zonsondergang in riet

Deze foto’s zijn gemaakt in Earnewâld (Eernewoude).


Reiger-meeting

Het was wel heel toevallig allemaal. ‘k Had ’s morgens op de radio naar “Nijs út de natoer” van Johan de Jong geluisterd. Daarin worden opvallende zaken in de natuur vermeld. De Jong had in de week daarvoor meldingen binnen gekregen over grote aantallen Grote zilverreigers in de Friese wouden. Hij dacht dat het kwam door de kou, waardoor deze vogels de voorkeur gaven aan het meer besloten landschap. Daarna ben ik eens in Earnewâld (Eernewoude) gaan kijken. Niet voor zilverreigers, die zijn moeilijk te fotograferen omdat ze erg schuw zijn. Maar bij een bepaalde poel, behoorlijk ver bij de weg vandaan zat het bij wijze van spreken ” vol” met zilverreigers.

Blauwe- en zilverreigers

Blauwe- en zilverreigers

Op de foto hierboven zijn er vier zichtbaar, samen met nog twee Blauwe reigers. Er waren er meer, maar om ze allemaal op één foto te zetten …, ze zouden alleen maar als witte stipjes zichtbaar zijn.

Grote zilverreigers

Grote zilverreigers

Bovendien kwam er af en toe ook nog eentje langs vliegen.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Al dalend kwam deze ook in de buurt van de anderen terecht.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Hoe het nu is weet ik niet, die dag leek het wel alsof er een reiger-meeting in Earnewâld was.