Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Bruine kiekendief

Jandurkspolder met …

De Jandurkspolder onder Oudega / Earnewâld, ik zou bijna willen zeggen “wie kent hem niet”. Het meest bekend is deze polder, met zeer ondiep water, als één van de plaatsen waar al heel gauw, na een paar stevige nachtvorsten, kan worden geschaatst. Het is zelf zo dat men de steunenberen waarop dan planken worden gelegd om de diepere sloot over te steken gewoon laat staan in de sloot, de hele zomer door.

Jandurkspolder

Ik wilde weer eens kijken wat daar in die polder rond scharrelde, maar zowel aan de noord- (foto hieronder) als aan de zuidkant (foto hierboven) van de weg was het stil, behalve hier en daar een eend, het leek alsof de polder was uitgestorven.

Jandurkspolder

Natuurlijk, er scharrelt altijd klein grut rond, muizen en zo en een roofvogel was daarnaar op zoek. Denkelijk is dit een Bruine kiekendief, maar de vogel liet zich alleen in tegenlicht zien. dus dat weet ik niet zeker.

Bruine kiekendief?

Qua fotografie leek het bij enkele opnames van het landschap te zullen blijven. Totdat er, zoals te zien is op de foto hieronder, een wit stipje achter de begroeiing vandaan kwam. Op de foto hieronder net zichtbaar aan de voorkant van het water aan de rechterkant.

Jandurkspolder

Dus toch, er was meer te zien dan een enkele eend. Een Lepelaar was daar aan het pootjebaden om z’n kostje bijeen te scharrelen.

Lepelaar

Zo af en toe had de vogel flink de gang erin en spatte het water op.

Lepelaar

Op zich zijn de landschappen met de witte wolken aan een blauwe hemel mij mooi genoeg, maar de Lepelaar was op die dag net het toefje slagroom op de taart.

Advertentie

Zweven boven het riet

Van ver kon je al zien dat de roofvogel die boven het riet zweefde geen Buizerd was. Als een zweefvliegtuig gleed de vogel door de lucht. Toen ik dichterbij kwam werd het door de kleuren wel duidelijk, dit was een Bruine kiekendief (mannetje). Met de kop naar beneden voortdurend zoekend in het riet naar een “versnapering”.

Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

Dat zweven kunnen ze heel lang volhouden, met slechts af en toe een vleugelslag. Vaak zweven ze maar enkele meters boven de grond.

Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

Ik verbaas me er elke keer weer over hoe scherp de blik van deze roofvogels is.

Bruine kiekendief

Bruine kiekendief

Ze heten niet voor niets kiekendief, jonge (en kleinere) vogels zijn niet veilig als deze soort in de buurt is. Maar ook muizen en kikkers staan op het menu.


Bruine Kiekendief

Plotseling was de lucht vol met vogels, alles ging in één keer op de wieken. Het bleek dat er een Bruine kiekendief in de buurt was. Het was duidelijk, deze roofvogel was op jacht.

Bruine kiekendief

Heel dichtbij was de vogel niet, maar ik kon toch wel een goed beeld van hem krijgen. De kop schuin, helemaal gericht op die prooi daar op de grond.

Bruine kiekendief

Langzaam maar zeker dalend.

Bruine kiekendief

Dan weer een draai makend in de vlucht, nog steeds de blik gericht op een mogelijke prooi.

Bruine kiekendief

Het werd een ware vliegshow. Of er een prooi is bemachtigd, dat heb ik niet kunnen zien. Op een bepaald moment dook de vogel de begroeiing in en bleef daar langere tijd zitten. De rust onder de vogeltjes keerde nog niet terug. Ik had hem niet gezien, maar er bleek nog een tweede Kiekendief in de lucht te zijn. Deze vloog vlak voor me langs. Ik had net tijd genoeg om één foto te maken.

Bruine kiekendief

Het was een spectaculair kwartiertje met een perfecte vliegshow.