Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “blauwgrasland

Blauwe knoop met bezoek

Voor mij is het zo langzamerhand een traditie geworden, het “afsluiten” van het plantenseizoen in het Wijnjeterper schar met de Blauwe knoop. Dit jaar is het zeker een afsluiting want men heeft de blauwgraslanden gemaaid zodat er slechts kale grasvelden zijn overgebleven. Behalve op een klein stukje waar men niet gemaaid heeft. Daar “tilde het op”  van de Blauwe knopen, de bloemknoppen werden druk bezocht. Door witjes,

Blauwe knoop met Klein geaderd witje

Blauwe knoop met Klein geaderd witje

en door zweefvliegen,

Blauwe knoop met Blinde bij

Blauwe knoop met Blinde bij

in hoofdzaak door de Blinde bij zo te zien.

Blauwe knoop met Blinde bij

Blauwe knoop met Blinde bij

elk jaar staan er ook een aantal mutanten in de wei. Je moet er vaak even naar zoeken, maar ze zijn er, witgekleurde Blauwe knopen.

witte Blauwe knoop

witte Blauwe knoop

De combinatie Blauwe knoop – Blinde bij kwam deze keer het vaakst voor.

Blauwe knoop met Blinde bij

Blauwe knoop met Blinde bij

De Blinde bij, daarop ben ik uitgekomen. Er zijn een aantal gelijk lijkende soorten zweefvliegen. Deze heeft echter behaarde ogen. Onder de beharing de facetogen, de onderstaande foto geeft wel een beeld.

Blauwe knoop met Blinde bij

Blauwe knoop met Blinde bij

Ze blijven nog wel even, die Blauwe knopen in dat ongemaaide stuk blauwgrasland. Van de opvallende planten op de rode lijst is dit de laatste. Dit jaar heb ik ze niet allemaal laten zien om niet in een voortdurende jaarlijkse herhaling te vallen, ze waren er echter wel allemaal.  Einde seizoen, het is mooi geweest.

Advertentie

Bloemetjes

Het is weer tijd voor een bloemetje. Het Wijnjeterper schar staat er momenteel vol mee. Bepaalde blauwgraslanden zijn “bezaaid” met orchideeën.

blauwgraslanden vol orchideeën

blauwgraslanden vol orchideeën

Gelegenheid genoeg om er eens een paar van dichtbij te bekijken. Niet in de kwetsbare blauwgraslanden maar vlak langs het pad.

Brede orchis

Brede orchis

Langs dat pad staat ook die andere bijzondere soort, het Heidekartelblad. Zoals ik al had verwacht zijn het er dit jaar heel veel. Hieronder staan beide soorten gezamenlijk op de foto, hoewel de laatste soort nog onduidelijk.

Brede orchis met Heidekartelblad

Brede orchis met Heidekartelblad

Maar ook daarvan kun je te kust en te keur foto’s maken.

Heidekartelblad

Heidekartelblad

Met de “rammelbak” onder het bloemetje. Als er één keer zaadjes in de zaaddoos zitten kun je ermee “rinkelen”. Vandaar het Friese “Heiderinkelbel”.

Heidekartelblad

Heidekartelblad

Een stuk verderop staat het in een sloot vol met onderstaande bloemen.

Waterviolier

Waterviolier

De Waterviolier, alias de “Wetterpinksterblom” op z’n Fries.

Waterviolier - Wetterpinksterblom -

Waterviolier – Wetterpinksterblom –

En dat precies op de plaats waar anderhalf jaar geleden een natte Duitser uit de sloot klom toen ik langs kwam. Hij was in het ven achter de sloot gaan kijken naar de Drijvende Egelskop, nog zo’n zeldzaam plantje. Dat was destijds in september, daarvoor is het nu nog te vroeg. Maar wat er nu staat aan zeldzame bloemetjes in It Skar is ook de moeite van het bekijken waard.


Schimmige pluimstaart

Afgelopen zaterdag leek het me gunstig weer voor nog enkele macro’s. Het seizoen van de “kleine beessies” is zo goed als voorbij. Eerst maar eens naar de blauwgraslanden aan de zuidzijde van de Nije Heawei. Veruit het meeste gras is daar gemaaid, alleen aan de achterkant, waar veel Blauwe knopen staan, is nog een klein deel onaangeroerd.

gemaaid blauwgrasland It Skar

Als ze er met een tractor in kunnen rijden kan mijn lichte tred ook geen schade aanrichten dacht ik zo. ‘k Heb het uiteindelijk toch maar niet gedaan maar nog wel een “vergeten” Blauwe knoop geportretteerd. Het is misschien de laatste van dit seizoen.

Blauwe knoop

Daarna ben ik richting pingo aan de noordkant van de weg gelopen. Vlak bij de “afslag pingo” is ook een “afslag blauwgrasland”. Uit de verte kon ik al wel zien dat ook daar het gras gemaaid was en om er verder naar toe te lopen leek dan ook weinig zinvol. Terwijl ik daar bij de t-splitsing stond te kijken en verder wilde lopen schoot er ineens een schim door mijn blikveld. Een Eekhoorn liep vlak bij de uitgang van het laantje dartel te wezen. Eerst viel z’n pluimstaart nog het meest op.

Eekhoorn

Hij was ver weg, heel ver weg, de lichtomstandigheden waren beroerd, donker in het laantje en het blauwgrasland op de achtergrond in de volle zon.

Eekhoorn

Geen goede omstandigheden om er een paar mooie foto’s van te maken.

Eekhoorn

Nu wist ik al wel dat er Eekhoorns in It Skar rond dartelden. Een dikke maand geleden zat ik samen met Jan K. op een afsluitboom bij de weg toen er ook al plotseling een paar Eekhoorns uit een boomwal tevoorschijn kwamen. Toen is het niet gelukt ze zo gauw op de foto te krijgen, nu dus wel, zij het wel erg schimmig. Hier gaat de waarneming dan maar eens voor de foto.