Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “augustus

Heide in bloei

Het is augustus, de maand waarin de struikheide bloeit. De heidevelden kleuren weer paars. Dat ben ik gaan bewonderen op de Merskenheide. Veel heide is het ook daar intussen aan het verliezen van het Pijpestrootje. Maar vooraan in het gebied, waar een aantal jaren geleden is geplagd, is de heide wel volop zichtbaar.

Merskenheide

Het blijft een mooi gezicht,

Merskenheide

dat paars gekleurde veld.

Merskenheide

Er waren ook veel vlinders actief (en sprinkhanen die ik al heb laten zien),

Bruin zandoogje

zoals dit Bruin zandoogje, waarbij op het moment van het nemen van de foto helaas net een strootje voor z’n ogen woei. Het ging me deze keer niet om de vlinders, de paarse heide wilde ik zien en dat is wel gelukt.

Advertentie

Een paar dagen zomer

Na een paar dagen zomerweer ben je het gauw weer vergeten. Maar in het begin van de afgelopen week maakten de gemalen langs de Tjonger nog overuren. Door het vele regenwater uit onder anderen dikke onweersbuien stonden hier en daar de sloten blank.

kerk en molen van Makkinga

Zoals bij Makkinga waar de sloten wel erg breed waren.

kerk en molen van Makkinga

Of langs de Tjongerweg, waar het water al helemaal niet meer weg kon komen.

overstroomde sloten

Al dat water heeft een bijkomend voordeel, de maïs groeit als kool, de “groeispurt” is enorm.

blauwe luchten, witte wolken

Maar zoals gezegd, je vergeet de nattigheid gauw als er daarna een dagen zomer volgen.

zonnetjes

Ook als de zon twinkelt in het water. Het is altijd nog beter dan die droogte in grote delen van de wereld.