Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Posts tagged “Afrika

Landing

Zo langzamerhand breekt de tijd weer aan dat de zwaluwen van hier naar Afrika vertrekken. Op sommige plaatsen zij ze al weg, maar ik trof een aantal Boerenzwaluwen die hier nog rond vliegen. Waarschijnlijk zijn deze jonkies nog niet genoeg vliegvlug, ze hebben hun volledige vliegbrevet nog niet. Eentje was nog de landing aan het oefenen. Op een draad nog wel en bij een behoorlijk stevige wind.

Boerenzwaluwen

Al fladderend naderde hij de landingsstrip,

Boerenzwaluwen

kwam niet helemaal goed uit en miste met één poot de draad,

Boerenzwaluwen

kwakte vervolgens met zijn hals op de draad,

Boerenzwaluwen

maar het lukte na een correctie toch om te landen,

Boerenzwaluwen

zo ……, pfff, toch nog gelukt !

Boerenzwaluwen

Aan de kleur van de vogels te zien zijn het nog eerstejaars piloten.

Boerenzwaluw

Tenslotte nog een wat oudere foto van een volwassen exemplaar, nu wel volledig op kleur. Deze heeft de oversteek heen en weer naar Afrika al minstens één keer volbracht. De jongelui zullen binnenkort wel afgestudeerd zijn en dan ook vertrekken voor hun eerste grote vlucht. Succes jongelui, en tot ziens.

Advertentie

Kening fan`e greide

Sinds een aantal weken zijn de Grutto’s terug uit Afrika. In 2016 is deze vogel uitgeroepen tot Nationale vogel van Nederland. Zoals ik al eerder schreef is dat een beetje verwonderlijk, deze trekvogel is slechts een deel van het jaar (maart-juli) in Nederland. Maar aan de andere kant is het ook een bijzonder mooie vogel en zijn / haar roep in het landschap geeft je goed gevoel.

Grutto

Tot voor kort zag ik de Grutto’s alleen maar in een plas-dras gebied, alleen (foto boven) of als paartje (foto onder).

Grutto

Maar sinds kort zie ik ze ook weer in hun broedgebieden, zoals deze bij Pean onder Nes – Aldeboarn (foto’s hieronder).

Grutto

Maar het aantal daar is miniem, in elk geval veel minder dan een aantal jaren geleden.

Grutto

Terwijl ik dit schrijf regent het hier en dat is maar goed ook voor de Grutto, hij heeft drassig land nodig om z’n lange snavel in te kunnen steken op zoek naar voedsel. In elk geval, ze zijn er weer en vanaf nu kunnen we de “Kening fan è greide” weer een aantal maanden bewonderen.


Gruxit

Moet je hem eens zien staan, deze Grutto, de Koning van de weidevogels. Hij staat daar alsof hij de keizer van het landschap is die alles van hoogte overziet.

Grutto

Grutto

Vorig jaar werd de Grutto verkozen tot de nationale vogel van Nederland. Daar is zeker enig lobby-werk aan te pas gekomen. Hoewel de aanblik van deze vogel en het horen van z’n geluiden vooral in het voorjaar ook mij een heel goed gevoel geven is het toch wel singulier dat juist deze vogel is gekozen. Vooral ook omdat hij minder dan een half jaar in ons land is te zien en te horen. De rest van de tijd, het grootste deel van het jaar, zit hij in Afrika. Als je naar het weer in deze afgelopen broedperiode kijkt kun je daar ook maar beter zitten.

Grutto

Grutto

In de stromende regen, op de foto’s hierboven en hieronder goed zichtbaar, ontdekte ik op z’n minst 52 van deze vogels in hetzelfde weiland.

Grutto

Grutto

Dat kan niets anders betekenen dan dat deze vogels zich weer verzamelen voor vertrek. Ze gaan weer op reis of ze zijn al weer op reis.

Grutto

Grutto

De Gruxit is begonnen.