Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Vogels

Large en small

Het kan verkeren, twee totaal verschillende vogels voor de camera binnen tien minuten tijd, een grote en een kleine. Als eerste de grote, een Wulp, een soort die je hier niet zo vaak ziet. Groot qua omvang voor een weidevogel en zeker met een grote snavel. Hij zat eerst veel dichterbij maar liet zich zo snel niet fotograferen. Maar gelukkig hij landde verderop op een zodanige afstand dat ik er nog een redelijke foto van kon maken.

Wulp

Waar hij nog wel even een selfie-houding aannam.

Wulp

De tweede was een Geelgors, die ik ook niet zo vaak zie, omdat deze vogels vaak hoog in de boom zitten en als ze dan hun zang niet laten horen kun je ze gauw missen. Dat geluid is een aantal malen een snel tsju,tsju,tsju,tsju gevolgd door een lange en hoge iiiiieeee.

Geelgors

Een heel verschil met de vorige, ongeveer de grootte van een mus en een korte stevige snavel.

Geelgors

Vooruit maar, ook even in de selfie-houding. Het waren weer tien bijzondere minuten. Mooi om deze jongens weer eens te zien.

Advertenties

Brutaal en timide

Er stond een Kievit te tetteren in een weiland, ze liep dan eens van me weg en dan weer naar me toe, ondertussen allerlei geluiden makend.

Kievit

Dat ben ik eens goed gaan bekijken, dan is er meestal meer. En jawel, veel dichter bij de weg liep een jonge Kievit. Kennelijk was mama hem / haar aan het waarschuwen en probeerde door weg te lopen de jongeling achter zich aan te krijgen, weg van het gevaar.

Kievit met jong

Maar dit was een brutaaltje die zich nergens wat van aantrok, luisteren en gehoorzamen was er niet bij. Dan weer een stukje hollend,

jonge Kievit

dan weer even stilstaand.

jonge Kievit

Opeens zag ik dat er nog een tweede jonge Kievit in dat veld was. De hield zich wel aan aan de instructies van ma en kroop zo diep mogelijk weg tussen het gras. Heel anders dan dat brutaaltje leek deze erg timide te zijn, stil blijven liggen, niet opvallen was het devies.

jonge Kievit

Of deze jongelingen uit de klauwen van predatoren kunnen blijven dat staat nog te bezien, laten we het maar hopen. Meestal beginnen de kievit-ouders te broeden met vier eieren en vaak ook zijn er eerst vier uitgebroede kuikens. Daar waren er nog maar twee van over. Ze hadden in elk geval een waakzame ouder, dus er is hoop.

jonge Graspieper

Het optreden van het brutaaltje werd intussen ook nauwlettend in de gaten gehouden door een jonge Graspieper. Deze is al wat verder qua ontwikkeling, kan desnoods ook wegvliegen, maar stond op een paal te wachten tot er voer zou worden gebracht. Een leuke afleiding dus, die rondlopende jongeling, overigens ook voor mij.


Gemerkte weidekoningen

Het werd tijd weer eens een bezoekje te brengen aan de weidekoning ofwel “Kening fan de greide”, de nationale vogel van Nederland, de Grutto.

Grutto – Skries

Het koste enig moeite maar er werd audiëntie gehouden.

Grutto – Skries

Kening 1 was opvallend gemerkt met kunststof kleurringen en met een ijzeren ring.

Grutto – Skries

Z’n rechterpoot was van boven naar beneden gemerkt met een rode kunststof ring, daaronder een metalen ring waarop het nummer “….5147….” en daaronder “…st medio….” en daar weer onder “…na ma…..” en onder de metalen ring een blauw kunststof exemplaar. Aan de linkerpoot waren van boven naar beneden een witte en daaronder een oranje kunststof ring bevestigd. Dat oranje, dat deed het hem natuurlijk. Met deze kleur- en cijfercombinatie zullen de deskundigen wel weten waar deze vogel is geringd. Zelf beschik ik niet over de mogelijkheid het na te kijken, hoewel ik natuurlijk ook wel benieuwd ben.

Grutto – Skries geringd

Kening 2 had ook zijn eigen rijkje of territorium met standpaal.

Grutto – Skries

Hij was wat minder scheutig met het prijsgeven van z’n identiteit en hield angstvalling z’n linkerpoot verborgen, een beetje privacy voor een koning mag er ook wel zijn natuurlijk.

Grutto – Skries geringd

Aan die rechterpoot hing een zwarte kunststof ring en op z’n enkel een afgezakte metalen ring met “…is mu … (of 418 mu….)” en het nummer FS 7….” Het bevolkingsregister in Gruttoland zal er er met deze gegevens misschien ook wel uitkomen denk ik.

Grutto – Skries

Hoe dan ook, het boeide deze tweede “kening” allemaal niet zo, hij ging een dutje doen. De audiëntie was beëindigd, tijd voor een bakje koffie dus.