Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 22 januari 2022

Drie soorten zwaan

Het werd een veldtocht met twee gezichten, dan weer scheen de zon fel, dan weer was het ontzettend donker en regende het of er viel natte sneeuw. Het moeilijkste deel qua lichtomstandigheden volgt hieronder. In een weiland liepen een groot aantal zwanen, de meesten ver van de weg verwijderd, maar enkelen waren fotografeerbaar. Zoals de onderstaande Knobbelzwaan die gras aan het eten was. Zijn wetenschappelijke naam is Cygnus olor, in het Fries is het Knobbelswan.

Knobbelzwaan

Snavels vol gras werden naar binnen gewerkt.

Knobbelzwaan

Daar vlak bij liepen enkele zwanen van twee andere soorten, de Wilde zwaan, ofwel Cygnys cygnus en in het Fries Kloekswan en de Kleine zwaan, Cygnus bewickii in het Fries Lytse swan. Beiden hebben ze een gele vlek op de snavel en de Kleine zwaan is logischer wijze kleiner dan de Wilde zwaan. Beide zijn het wintergasten. De Wilde zwaan is hier redelijk vaak te zien in de winter, de Kleine zwaan veel minder vaak.

Wilde zwaan en Kleine zwaan

Hieronder staan beiden naast elkaar. Behalve de grootte is de lengte van de gele snavelvlek bepalend voor de soort. Bij de Wilde zwaan, hieronder op de foto achteraan staand loopt dat geel voorbij de neusgaten. Bij de Kleine zwaan, hieronder vooraan staand, is dat geel op de snavel veel korter en het loopt niet voorbij de neusgaten. Als je even niet oplet kijk je er zo overheen.

Wilde zwaan en Kleine zwaan

Ook werd het verschil Knobbelzwaan en Wilde zwaan goed duidelijk toen een drietal Wilde zwanen langs een Knobbelzwaan liepen. De Wilde zwanen ogen veel slanker en ze zijn ook lichter dan de Knobbelzwaan. Zij moeten immers nog helemaal op de vleugels terug naar Noord Scandinavië en Noord Rusland naar hun broedgebieden. Dan is dik en zwaar niet zo handig. Knobbelzwanen blijven hier, vliegen af en toe wel een stukje, maar dan kun je horen dat ze het daar zwaar mee hebben.

Wilde zwanen en Knobbelzwaan

Als laatste een foto van de drie wandelende Wilde zwanen.

drie stuks Wilde zwaan

Je komt aanrijden, denkt dat er een heleboel Knobbelzwanen in een stuk wei lopen, maar bij nader inzien blijkt dat er op die honderd vierkante meter maar liefst drie soorten zwanen rondlopen, toch wel verrassend. Dat gaf wel een goed gevoel, ondanks dat het weer daar even slecht was. De zonnige beelden gemaakt tijdens de veldtocht volgen op een later tijdstip.