Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 16 mei 2020

Fleurige koning

Het was tot voor enige jaren geleden voor mij het belangrijkste weidegebied als ik Grutto’s wilde zien, langs de Sodumerdyk onder Nes (v/h Utingeradeel, nu gemeente Heerenveen). Op de één of andere manier is daar de klad wat in gekomen, het aantal Grutto’s loopt daar van jaar tot jaar terug. Enkele jaren lang moest ik echt moeite doen om daar nog een Koning van het Weidelandschap te ontdekken. Maar het is daar wel elk jaar een bloemenfestijn met kilometerslang bloeiend raap- of koolzaad in de bermen van die weg, verderop Soarremoarre geheten. Als je er op het goede moment bent is het een paar kilometer lang allemaal kleur en fleur. Zelf kan ik het verschil tussen raap- en koolzaad niet zo goed ontdekken, maar RTV Drenthe had laatst een onderwerp waaruit voor de specialisten wel duidelijk kan worden wat precies het verschil is, klik hier. Zelf weet ik het nog steeds niet.

bermen met raap-/koolzaad

En warempel, er stapte ook nog een Grutto parmantig door het gras.

Grutto – Skries

Even hadden we contact zo te zien,

Grutto – Skries

totdat de vogel doorliep en voor een pol van dat raap-/koolzaad stil bleef staan.

Grutto – Skries

Even leek het alsof de vogel, de Koning van het weidelandschap, een gouden kroon droeg.

Grutto – Skries

Een kilometerslange gele berm, een goudgekroonde koning, het was toch weer de moeite waard om er even langs te rijden.

Advertentie