Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor oktober, 2013

Veldzicht herfst

Momenteel is er een gevarieerd gezelschap te vinden in de weilanden, van alles wat. Een kalfje lag lekker in de luwte bij moe (Blonde d’Aquitaine).

koe met kalf

koe met kalf

Ganzen, ganzen en nog eens ganzen

ganzen

ganzen

en er komen steeds meer aanvliegen. Hieronder een mix, die met de zwarte banden op de buik is een Kolgans, die zonder zwarte banden zijn Grauwe ganzen.

vliegende ganzen

vliegende ganzen

Een Grote zilverreiger stond wat te “maneuvelen” met z’n vleugels

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Al gauw kreeg hij me in de smiezen, weggevlogen dus.

Grote zilverreiger

Grote zilverreiger

Hij was omringd door Kieviten.

Kievit

Kievit

Dan kan ik nog niet eens de Putters laten zien langs kwamen vliegen. Het is inderdaad een gevarieerd gezelschap op dit moment.


Near miss

Er gingen waarschuwingen uit vandaag: “Als het niet nodig is ga dan niet op pad”. Dit om de gevolgen van de zeer zware storm die vandaag langs kwam te ontwijken. Maar ik had geen keus en mijn bestemming lag vandaag in Leeuwarden. Het is op maandag altijd moeilijk om langs de route ergens een hapje te bemachtigen tussen de middag, maar in de snackbar op industrieterrein “De Hemrik” lukt het wel altijd. Dus had ik daar tegen twaalven mijn auto geparkeerd. Terwijl ik net naar binnen was gestapt waaide daar één van de vele bomen om. Die boom viel op het terrasje naast de snackbar en boven op een auto die vlak voor de mijne stond geparkeerd. Er stonden op dat moment meerdere bomen “op de wip”. Dus ben ik als de wiedeweerga vertrokken, die uitsmijter haal ik later nog wel eens op. Als de boom een minuut eerder was gevallen had ik hem op m’n hoofd gekregen en als de boom twee meter meer naar links was gevallen had hij boven op m’n auto gelegen. Het was dus een echte “near miss” voor mij.

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

 

De snackbar stond na afloop heel “rustiek” tussen de omgewaaide bomen.

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

Toen ik er later weer langs kwam waren de opruimwerkzaamheden al in volle gang.

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

omgewaaide bomen Hemrik Leeuwarden

Na gedane arbeid moest ik ook weer naar huis. Onderweg bleek dat de stormschade enorm is. Bij Garijp lag een vrachtwagen op z’n kop in de sloot. Bij Drachten, ter plaatse van het kilometerlange blauw-streep-kunstwerk waren diverse bomen omgewaaid, voor een deel waren ze op de N31 gevallen en in hun val hadden ze de geluidsschermen langs de weg vernietigd. Verder was ook onderweg een eeuwenoude eik kapot gewaaid. Verderop nog eentje.

kapot-gewaaide eik

kapot-gewaaide eik

Maar ook een regenboog was zichtbaar.

regenboog in de storm

regenboog in de storm

Zelf heb ik alleen materiële schade gezien vandaag. Die was op zich ernstig genoeg. Helaas zijn er echter ook weer slachtoffers te betreuren. Nee, het was niet aan te bevelen vandaag op pad te gaan. Maar als het moet, dan moet het maar.


late Graspieper

Vannacht gaan we over van zomer- naar wintertijd. Na vandaag zal het me overdag na werktijd bijna niet meer lukken een foto te maken. Misschien is vandaag dan ook het moment om afscheid te nemen van de zomergasten. Dat doe ik met onderstaande serie van de laatste Graspieper die ik hier dit jaar heb gezien. Ik heb hem een poosje gevolgd. Twee week geleden was hij nog actief, een week geleden zag ik hem nog vliegen en in de afgelopen week was hij weg, de rest van de familie achterna. Heel ver weg gaan ze meestal niet, zoiets als zuidwest Frankrijk, waar ze overwinteren. Hij was wekenlang de enige Graspieper die ik te zien kreeg, hij was erg laat met zijn vertrek, dunkt me.

Graspieper

Graspieper

Een opvallend vogeltje, zeker als ze in het hoge gras zitten.

Graspieper

Graspieper

Met een goed gehoor,

Graspieper

Graspieper

zelfs het ijle piepje van het scherpstel-mechanisme van n’n camera hoort hij op afstand en gaat daarnaar op zoek.

Graspieper

Graspieper

De weilanden zijn nu een stuk stiller, geen Zwaluwen meer, geen Grutto’s, geen Tureluurs. Nog wel doortrekkende Kieviten, terwijl de doortrekkende Tapuiten zijn ook al weer zijn verdwenen.

Buizerd

Buizerd

Ze worden vervangen door de Zilverreigers en door Buizerds uit noordelijke streken. Daarbij zijn soms opvallend witte exemplaren. Een blik in de weilanden is de komende maanden dan ook vaak een zoektocht naar een Buizerd die stil wil blijven staan.