Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 10 september 2012

Schimmige pluimstaart

Afgelopen zaterdag leek het me gunstig weer voor nog enkele macro’s. Het seizoen van de “kleine beessies” is zo goed als voorbij. Eerst maar eens naar de blauwgraslanden aan de zuidzijde van de Nije Heawei. Veruit het meeste gras is daar gemaaid, alleen aan de achterkant, waar veel Blauwe knopen staan, is nog een klein deel onaangeroerd.

gemaaid blauwgrasland It Skar

Als ze er met een tractor in kunnen rijden kan mijn lichte tred ook geen schade aanrichten dacht ik zo. ‘k Heb het uiteindelijk toch maar niet gedaan maar nog wel een “vergeten” Blauwe knoop geportretteerd. Het is misschien de laatste van dit seizoen.

Blauwe knoop

Daarna ben ik richting pingo aan de noordkant van de weg gelopen. Vlak bij de “afslag pingo” is ook een “afslag blauwgrasland”. Uit de verte kon ik al wel zien dat ook daar het gras gemaaid was en om er verder naar toe te lopen leek dan ook weinig zinvol. Terwijl ik daar bij de t-splitsing stond te kijken en verder wilde lopen schoot er ineens een schim door mijn blikveld. Een Eekhoorn liep vlak bij de uitgang van het laantje dartel te wezen. Eerst viel z’n pluimstaart nog het meest op.

Eekhoorn

Hij was ver weg, heel ver weg, de lichtomstandigheden waren beroerd, donker in het laantje en het blauwgrasland op de achtergrond in de volle zon.

Eekhoorn

Geen goede omstandigheden om er een paar mooie foto’s van te maken.

Eekhoorn

Nu wist ik al wel dat er Eekhoorns in It Skar rond dartelden. Een dikke maand geleden zat ik samen met Jan K. op een afsluitboom bij de weg toen er ook al plotseling een paar Eekhoorns uit een boomwal tevoorschijn kwamen. Toen is het niet gelukt ze zo gauw op de foto te krijgen, nu dus wel, zij het wel erg schimmig. Hier gaat de waarneming dan maar eens voor de foto.

Advertentie