Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 9 september 2012

Stemcomputers

In 1897 waren er ook verkiezingen, weliswaar voor de Gemeenteraad. Ergens in de gemeente Haskerland, hoofdplaats Joure, was de bovenzaal van een café-restaurant ingericht als stembureau. Een lessenaar van het restaurant was gebruikt als tafeltje waarop men in het stemhokje het stembiljet kon uitvouwen. De procedure zal veel op de tegenwoordige hebben geleken. Stemcomputers kende men nog niet, tegenwoordig kennen we die niet meer.

Op enig moment kwam er een bejaarde man het stembureau binnen. De stemmer wist niet goed hoe hij moest stemmen. Dat werd hem kort maar krachtig uitgelegd: “Het witte puntje in het zwarte hokje zwart maken”. Kennelijk stemde men toen nog niet met een rood potlood. De bejaarde man ging het stemhokje in.

Kort daarna kwam er een kelner naar de bovenzaal en vroeg aan de heren van het stembureau of ze hadden gebeld. Dat was zo vroeger, je kon de “roomservice” met een bel oproepen. Nee, de heren hadden niet gebeld, dus vertrok de kelner om direct daarna toch maar weer naar boven te gaan. Want de bel was opnieuw geluid. Weer vroeg hij beleefd of de heren misschien toch hadden gebeld. Nee, de heren ontkenden opnieuw. De kelner liet zich echter niet opnieuw weg sturen.

Men ging maar eens bij de bejaarde man in het stemhokje kijken want dat stemmen duurde toch wel lang. De stemmer bleek druk bezig te zijn het witte knopje op de lessenaar zwart te maken met het stempotlood. Dat witte knopje was de bel waarmee normaal de kelner werd opgeroepen. Deze kelner had dus gelijk, er was wel degelijk gebeld.

Voor het originele verhaal klik hier.

Of dit werkelijk zo is gebeurd, ik heb m’n twijfels. Die stemcomputers, die hadden toch wel wat. Je hoefde er niet aan te likken en als je per ongeluk op het verkeerde knopje drukte kon je het nog herstellen. Nee, die stemcomputers, ze zijn nostalgie geworden.