Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 18 maart 2012

Landmeter en wijnroeier.

Er zijn kaarten en kaarten, sommige zijn slechts schetsen, andere zijn heel uitgebreid. Eind 1802 / begin 1803 tekende Freerk Tjallings in Gorredijk zo’n uitgebreide kaart, een plattegrond van zijn woonplaats met alle bestaande gevels precies uitgewerkt.

gevelkaart Gorredijk -detail-

De kaart werd in een civiel proces gebruikt, sommige delen zijn ook nog met kleur geaccentueerd. Op de fotokopie die ik ooit gemaakt heb is die kleur niet “meegekomen.” Freerk tekende onder anderen de kerk van Gorredijk, drie molens, waaronder een volmolen en een zaagmolen en kalkovens in het dorp.

gevelkaart Gorredijk -detail-

Hij ondertekende de kaart met Freerk Tjallings geadmiteerde landmeter.

gevelkaart Gorredijk -detail-

Want je werd niet zomaar landmeter, je moest officieel worden aangesteld (geadmitteerd) door in dit geval het Hof van Friesland. Daarvoor moest een proeve van bekwaamheid worden afgelegd. Zeg maar een examen. Van Freerk Tjallings zijn deze papieren bewaard gebleven. Dat examen vond plaats op 5 maart 1771 en Wietze Foppes en Cornelis Leenderts waren de examinatoren. Op 7 maart 1771  rapporteerden de examinatoren dat Freerk het examen met goed gevolg had afgelegd.

diploma Freerk Tjallings -landmeter en wijnroeier-

Daarna werd hij door het Hof van Friesland geadmitteerd als landmeter en wijnroeier. De taak van een landmeter is bekend, een wijnroeier kon ook nog de inhoud van vaten meten, berekenen en controleren.

Advertentie