Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 11 maart 2012

Bareveld en Rozepoel

In december 1814 werd volgens een advertentie in de Groninger Courant in Marum een huis verkocht, genaamd BAREVELD met het land dat daarbij hoorde, zijnde een stuk groenland, een stuk bouwland met een stuk laagland, DE VENNE genaamd, verder een heem met een stukje DE ROZEPOEL genaamd en een stukje bouwland en heideveld.

advertentie verkoop Bareveld en Rozepoel

De verkopers waren:

  1. Egbert Sipkes Veenstra, boereknecht te Marum
  2. Teetske Sipkes Veenstra echtgenote van Tiesse Jans Bijzitter, veenarbeider te Marum.
  3. Hendrikje Lammes Reitzema weduwe van Jan Sipkes Veenstra in leven veenboer in Siegerswoude als wettige voogdes en Eelke Jans Zwart, kastelein en winkelier op Bareveld als toeziend voogd over Aaltje Jans Veenstra, dochter van Jan en Hendrikje.
  4. Trijntje Pieters Hoekzema weduwe van Alle Sipkes Veenstra, in leven veenbaas, Trijntje wonende te Nuis, als wettige voogdes en Jacob Jans Gorter, boekweitmulder te Marum als toeziend voogd over Itske Alles Veenstra, dochter van Alle en Trijntje.

In de categorie toponiemen is het altijd nieuwsgierig waar deze winkel annex café moet worden geplaatst. Eelke Jans Zwart was namelijk kastelein en winkelier op Bareveld. Een zijweggetje van de Haarsterweg heet nog steeds Bareveld. Die naam is dus behouden gebleven. De naam Rozepoel heeft echter de tand des tijds niet doorstaan.

In HISGIS kon ik de precieze locatie van Bareveld achterhalen. Het was even zoeken, misschien was de naam met de herberg mee verhuisd. Echter op de plaats waar nu nog het zijweggetje van de Haarsterweg ligt stond ook in 1832 een herberg. De Rozepoel lag westelijk van Bareveld en is waarschijnlijk de plaats waar in 1832 een woning is getekend.

locatie van Bareveld -Marum-

In 1832 was Luitjen Freerks Boersma eigenaar van Bareveld en de omringende landerijen. Luitjen werd soms als tapper vermeld, soms als commissionair.

Veel meer kon ik niet vinden over Bareveld, alleen dat de herberg in 1859 werd vermeld in een Koninklijk besluit betreffende een tolhek (tolboom) op de Haarsterweg.

tolboom bij Bareveld -Marum-

In 1858 was dit tolhek al gerealiseerd.

kosten aanleg tolhek Bareveld -Marum-

Het is de vraag of wel alle verkopers in de advertentie worden vermeld. Het betreft hier kinderen van de veenbaas en winkelier Sipke Sietzes Veenstra en diens echtgenote Aaltje Jans Lijffering. Beiden waren in december 1812 in Marum overleden. Voor de belangstellenden heb ik een gezinsstaat van Sipke en Aaltje bijgevoegd, klik hier.

Daarin is te zien dat alle verkopers, inclusief de toeziend voogden tot dezelfde familie behoorden.

Advertentie