Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 29 januari 2012

want het sal mee

Normaal gesproken werden alle officiële brieven vroeger ook in een archief opgeslagen. Dat is echter niet zo met epistels, die verdwenen na verloop van tijd. Soms heb je het geluk hier en daar nog zo’n epistel te vinden. Bijvoorbeeld in een weesrekeningboek van Opsterland.

Daarin vond ik ooit een los stukje papier geschreven door of in opdracht van Grietje Bouwes uit Gorredijk. Ze wilde dat de grietenijsecretaris Lyklema in de boeken nakeek wat het erfdeel van Sippe Sierds en diens zuster Jitske Sierds was als kinderen van Sierd Giels.

Veel bijzonders staat er verder niet in, het was vooral de schrijftrant die me deed glimlachen, Nederlands met een Friese ondertoon, Bokwerders noemen we dat hier. Onvervalst Bokwerders zou je hier kunnen zeggen.

brief van Grietje Bouwes uit 1722

uitwerking:
Mijn Heer Lijklamaa sekreetaris
Van Opsterlant uit ordere van Grietie
Bouwis, is haar versoek als u belieft
Naa te sien die goederen die Sippe Sierds
Ende Jitske Sierds sijn suster, van haar
Vaaders erfe te weeten Sierdt Giels.
Want wij dat heel nootsakelijk van
Doen hebben, gij moet het opsoeken.
Als u belieft in den Jaare 1651 ofte
1652 ofte 1653 ofte 1654 gij moet het
opsoeken bij toekoomende woendag sijnde
den 25 Februarij 1722. Want het sal
Mee na Leeuwaerden toe want het moet
dan klaar weese. Gij moet daar soo veel
Van neeme als uedele belieft, hier toe
Wij ons verlaeten. Zijt God in genade
Bevoolen.
Grietje Bouwis
Gorredijk den 23 februarij 1722

Grietje Bouwes had de gegevens waarschijnlijk nodig in een aantal processen die ze rond 1721 voerde tegen Sippe Sierds. Daar kom ik later nog wel eens op terug.
Je kunt wel concluderen dat het een zeer dringend verzoek was.