Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor 22 januari 2012

Herkomst Hasselt

Dit is de slotaflevering van de serie die begon met de kinderen van Engbert Coenderts en Berber Martens, klik hier, en de processen die ze voerden. Via het testament van Claas Tiensma konden familierelaties worden ontrafeld, klik hier. Ook kon ik de grootouders van Berber Martens (van vaders kant) terugvinden, zijnde Douwe Martens en Berber Lucas.

Douwe Martens werd op 16 december 1678 in Leeuwarden begraven, hij was schipper. In het autorisatieboek van Leeuwarden werden zijn nog levende kinderen vermeld, Marten, Trijntje en Aaltje Douwes. Van Trijntje (1677) en Aaltje (1674) zijn doopdata in de Friese DTB, in Leeuwarden en Sneek, terug te vinden. Maar van zoon Marten lukte dat niet. Was er toch nog iets terug te vinden? De zoektocht naar voorouders ging verder.

Bij de autorisatie in 1681 werden de koopman en Tjaard Sakes en Hendrik Bottes tot curatoren benoemd. Heel vaak waren curatoren familie, zelfs bij voorkeur was dat het geval. Dus ben ik op deze personen verder gaan zoeken. Van Tjaard Sakes kon ik geen familieband ontdekken.

Dat was anders bij Hendrik Bottes. Ik denk hem terug gevonden te hebben in Lemmer, waar hij in 1675 (Follega) trouwde met Grietje Martens . Hendrik was toen weduwnaar van Jeltje Alles met wie hij in 1662 in Heerenveen was getrouwd. Hendrik wordt vermeld als assistent en later als executeur van Lemsterland. Hendrik Bottes en Grietje Martens lieten in Lemmer of Follega vier kinderen dopen, Botte (1676), Marten (1680), Douwe (1683) en Aaltje Hendriks (1686). Grietje Martens kwam bij haar huwelijk met Hendrik uit IJlst, maar er werd tevens genoteerd dat ze in Hasselt (Ov.) geboren was. Dat was een reden om in Hasselt verder te zoeken. Een doop van Grietje Martens vond ik daar niet, er zit een flink hiaat in het doopboek in de relevante periode.

Wel vond ik in Hasselt de doopdatum van Marten Douwes, de zoon van Douwe Martens en Berber Lucas op 22 september 1669. Zijdelings kun je stellen dat tante Grietje Martens en oom Hendrik Bottes er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat Marten Douwes in Lemmer ging wonen.

doopinschrijving Marten Douwes in Hasselt

Ook bleek dat in Hasselt nog meer kinderen van Douwe en Berber waren gedoopt: Sijmen in 1667 en Aaltje in 1672. Een trouwdatum van Douwe Martens en Berber Lucas was echter niet te vinden in Hasselt. Een beetje creatief doorzoeken bracht me in Staphorst waar op 15 mei 1666 ondertrouwden Douwe Martens, jongeman uit Hasselt en Barbara Luijchjes, jongedochter uit Staphorst.

huwelijksinschrijving van Douwe Martens en Barbera Luijchjes in Staphorst

Ze trouwden niet in Staphorst maar kregen een attestatie mee om in Meppel te trouwen. Bij de inschrijving in Staphorst wordt vermeld dat Douwe Martens een zoon was van Marten Douwes en dat Barbara Luijchjes een nagelaten dochter was van Luijchjen Stevens en van de nog in leven zijnde Albertien Arens. Albertien, moeder van de bruid, was getuige en ze woonde op nummer 99 noord in Staphorst.
Een doopdatum van Barbera in Staphorst heb ik niet gevonden.

Op 21 mei 1637 werd wel een Douwe als zoon van Marten Dousen Lombaert en Aeltie Douwens in Hasselt gedoopt.

doopinschrijving Douwe Martens in Hasselt

Gelet op de namen van de kinderen zouden dit wel eens de ouders kunnen zijn. De achternaam Lombaert bleef verder niet gehandhaafd. Of was Lombaert meer een woonplaats-aanduiding? Die naam kom je in de DTB van Hasselt wel vaker tegen.

Hier eindigt voor mij de zoektocht naar de voorouders van Berber Martens, de echtgenote van Engbert Coenderts uit Makkinga. De lijn begint in Makkinga en loopt van Berber Martens naar Marten Douwes en Yda Hendriks de Vries, vervolgens naar Douwe Martens en Berber Lucas, een dochter van Luijchjen Stevens en Albertien Arens, en tenslotte naar Marten Douwes (Lombaert) en Aaltje Douwes in Hasselt (Ov.)

Vervolgens blijft nog over de dochter Antje Martens van Marten Douwes en Yda Hendriks de Vries. Ze wordt vermeld in één van de processen die Coendert Engberts en de zijnen voerden in het eind van de 18e eeuw. Zelf heb ik geen onderzoek meer naar haar gedaan. Ze blijkt in Drachten terecht te zijn gekomen, waar ze met Haike Pieters trouwde. Een heel bekende naam in de Drachtster geschiedenis, van hem en dus ook van Antje stamt het scheepsbouwersgeslacht Van der Werff af. Voor wie meer wil weten verwijs ik naar de website van Skutsjehistorie, klik hier .

"patrijspoort"

Wat ik zelf ooit heb gevonden over Antje Martens is dat ze in 1745 weduwe was van Haike Pieters en dan een verklaring aflegt in een proces tegen Maaike Jelles, die de bedelaarster Janke Arnoldus met een “settersvork” op het hoofd had geslagen waarna Janke Arnoldus kort daarop was overleden. Antje Martens verklaarde toen 43 jaar oud te zijn. Ook haar dochter Jantje Haikes die in mei 1745 18 jaar oud was legde een verklaring af. Omdat Antje Martens een dochter was van Marten Douwes en Yda Hendriks durf ik nu dan ook met een gerust hart Yda Haikes als dochter te noemen. Deze Yda trouwde in 1759 in Drachten met Liekele Engberts. Hun dochter Janke Liekeles trouwde met Klaas Jelles en werd de stammoeder van een familie met de achternaam Van der Muur.

Het nageslacht van Antje Martens, dochter van Marten Douwes en Yda Hendriks noemde zich na 1811 dus Van der Muur en Van der Werff. In de eerste aflevering van deze serie schreef ik dat de kinderen van Engbert Coenderts en Barber Martens geen familie van me zijn. Bij Antje Martens is dat anders, het geslacht Van der Werff behoort tot mijn (aangetrouwde) familie.