Natuurfotografie, Streekgeschiedenis, Genealogie

Archief voor januari, 2012

Schaatsen op de Hooidammen

Ach …., zo dacht ik, laat me eens gaan kijken of de Hooidammen (onder Oudega, Smallingerland) klaar zijn voor de winter. Ook daar kan soms al heel vroeg worden geschaatst op ondergelopen land. De Rijperkerker polder haalt standaard meestal als eerste het nieuws. Dat was vandaag ook zo. Voor het eerst werd daar weer op natuurijs geschaatst, zo luidde het nieuws. Maar ook het ondergelopen land bij de Hooidammen was voorzien van een gladde ijslaag.

Ondergelopen land bij de Hooidammen

Net voorbij de brug had men al rekening gehouden met toeloop want tweetalig werd verzocht niet in het weiland te parkeren.

Ondergelopen land bij de Hooidammen

En jawel hoor, er werd al geschaatst. Een dik schaatspak was wel nodig want de straffe wind maakte het snijdend koud.

Schaatsen bij de Hooidammen

Sommigen zoefden al weer over het ijs, zeker met de wind in de rug.

Schaatsen bij de Hooidammen

Ook hiervan weer een kort filmpje, het best te bekijken op 720p

Hoe ze het durven, dat weet ik niet. Ik sprak met een jongeman die vertelde dat er hier en daar nog wel pas dichtgevroren wakken in het ijs zaten en dat het soms behoorlijk kon kraken. Dus zou ik willen zeggen: probeer dit niet thuis, wacht tot de ijswegencentrales het groene licht geven.

Advertentie

Strak water

‘k Heb afgelopen zaterdag geprobeerd ergens iets wilds in het veld te ontdekken. Helaas, mislukt. Wel opvallend was de windstilte en daardoor het strakke wateroppervlak. Met als gevolg weerspiegelingen. Daarom ben ik een klein eindje langs de Opsterlandse compagnonsvaart gereden. De eerste stop was bij de “Brug Wijnjeterp”.

Opsterlandse compagnonsvaart - brug Wijnjeterp-

Het wateroppervlak was bijna strak. Alleen een Wilde-eend-woerd hield het deel van het water waar de balans van de brug in het water spiegelt in beweging. Zin om hem weg te wagen had ik niet, waarom ook?, zo kan het ook.

Opsterlandse compagnonsvaart - brug Wijnjeterp-

Verder westelijk was de spiegeling perfect.

Opsterlandse compagnonsvaart

Net als bij de sluis onder Hemrik.

Opsterlandse compagnonsvaart - sluis Hemrik-

Na eerst nog ergens anders te hebben gekeken kwam ik wat later op de dag weer langs dezelfde compagnonsvaart. Intussen was de zon behoorlijk gezakt.

Opsterlandse compagnonsvaart

Met als gevolg “gouden” water. In de vaart tientallen eenden. Die zullen daar in de komende week hun best doen te water niet te laten bevriezen.


want het sal mee

Normaal gesproken werden alle officiële brieven vroeger ook in een archief opgeslagen. Dat is echter niet zo met epistels, die verdwenen na verloop van tijd. Soms heb je het geluk hier en daar nog zo’n epistel te vinden. Bijvoorbeeld in een weesrekeningboek van Opsterland.

Daarin vond ik ooit een los stukje papier geschreven door of in opdracht van Grietje Bouwes uit Gorredijk. Ze wilde dat de grietenijsecretaris Lyklema in de boeken nakeek wat het erfdeel van Sippe Sierds en diens zuster Jitske Sierds was als kinderen van Sierd Giels.

Veel bijzonders staat er verder niet in, het was vooral de schrijftrant die me deed glimlachen, Nederlands met een Friese ondertoon, Bokwerders noemen we dat hier. Onvervalst Bokwerders zou je hier kunnen zeggen.

brief van Grietje Bouwes uit 1722

uitwerking:
Mijn Heer Lijklamaa sekreetaris
Van Opsterlant uit ordere van Grietie
Bouwis, is haar versoek als u belieft
Naa te sien die goederen die Sippe Sierds
Ende Jitske Sierds sijn suster, van haar
Vaaders erfe te weeten Sierdt Giels.
Want wij dat heel nootsakelijk van
Doen hebben, gij moet het opsoeken.
Als u belieft in den Jaare 1651 ofte
1652 ofte 1653 ofte 1654 gij moet het
opsoeken bij toekoomende woendag sijnde
den 25 Februarij 1722. Want het sal
Mee na Leeuwaerden toe want het moet
dan klaar weese. Gij moet daar soo veel
Van neeme als uedele belieft, hier toe
Wij ons verlaeten. Zijt God in genade
Bevoolen.
Grietje Bouwis
Gorredijk den 23 februarij 1722

Grietje Bouwes had de gegevens waarschijnlijk nodig in een aantal processen die ze rond 1721 voerde tegen Sippe Sierds. Daar kom ik later nog wel eens op terug.
Je kunt wel concluderen dat het een zeer dringend verzoek was.